”Kvinnornas biverkningar är mycket ovanliga”

Allt fler kvinnor upplever att de får svåra symptom av sin kopparspiral. Här kommenterar Kristina Gemzell Danielsson, professor i gynekologi. ”Det finns inga studier som slår fast att det beror på spiralen,” säger hon till Aftonbladet.

”Möjligt att det egentligen beror på något annat”