Dagens namn: Beda, Blenda
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG

Dagens namn

Beda

Kvinnonamnet Beda är ursprungligen ett engelskt mansnamn med något osäker betydelse. Enligt vissa tolkningar är betydelsen 'bedjaren'. Den medeltida engelske benediktinermunken Beda Venerabilis författade ett verk om det anglosaxiska folkets historia.

Beda var ganska vanligt som förnamn i Sverige runt år 1900 men har varit mycket ovanligt sedan dess. Det är endast en handfull flickor i varje årskull som får det som förnamn. Den 31 december 2009 fanns det totalt 559 personer folkbokförda i Sverige med namnet, varav 211 med det som tilltalsnamn/förstanamn. År 2003 fick 10 flickor namnet, varav 3 fick det som tilltalsnamn/förstanamn.

Namnsdag: 27 maj.

Källa - Wikipedia

Blenda

Blenda är ett gammalt svenskt kvinnonamn.

Namnet har en något oklar betydelse. En vanlig förklaring är att det skulle betyda den förbländande eller den bländande sköna, men det har också föreslagits att det skulle kunna vara kopplat till sockennamnet Blädinge (i Kronobergs län) eller komma från det isländska ordet för listig.

Namnet är för närvarande relativt ovanligt i Sverige men har ökat något i popularitet det senaste decenniet. Den 31 december 2009 fanns det totalt 570 personer i Sverige med namnet, varav 283 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 24 flickor namnet, varav 14 fick det som tilltalsnamn.

Namnsdag: 27 maj

I slutet av maj kommer namnen Urban, Wilhelmina och Blenda efter varandra. Enligt bondepraktikan avgör vädret under de tre dagarna hur vädret blir under den kommande sommaren.

Urban, Wilhelmina och Blenda skola sommaren sända.

Källa - Wikipedia
Aftonbladet
SENASTE NYTT
Om Aftonbladet
TVAFTONBLADET