Ingen kvinna ska vara otrygg när hon föder

MP: I dag lider mammor i många år efter att ha fått barn

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Miljöpartiet presenterar nu fyra förslag på hur mödra- och förlossningsvården ska utvecklas i hela landet, skriver Isabella Lövin och Åsa Lindhagen (MP).

Foto: FREDRIK HJERLING, TT

DEBATT. Att föda barn är för många en av de största händelserna i livet. Alldeles för många kvinnor känner dock oro för att det inte ska finnas plats på BB när värkarna tilltar eller att det ska vara svårt att hinna fram till sjukhuset i tid. Många drabbas också av förlossningsskador och lider i det tysta.

Detta måste förändras. Därför föreslår Miljöpartiet ett antal åtgärder för en förstärkt förlossningsvård. Ingen ska behöva känna sig otrygg inför sin förlossning eller behöva lida efteråt.

Det är väl känt att förlossningsvården har stora utmaningar. Antalet födslar per förlossningsplats har ökat sedan 2006 och kvinnor tvingas oftare föda på ett sjukhus långt hemifrån. Personalomsättningen är hög och många barnmorskor väljer att jobba med annat.

Alldeles för många kvinnor drabbas av förlossningsskador. Nästan varannan kvinna som föder vaginalt drabbas av någon form av bristning och 4–5 procent drabbas av den allvarligaste formen av bristningar.

En del kvinnor lever med gamla, obehandlade förlossningsskador som de lidit av under många år eller där besvär uppstår senare i livet. Och även om mödradödligheten i Sverige är låg så är risken för en utrikes född kvinna att dö i samband med en förlossning fyra gånger så hög som för en kvinna född i Sverige.

För Miljöpartiet är utmaningarna i förlossningsvården både en fråga om jämställdhet och om jämlikhet. Alla som föder barn i Sverige ska ha tillgång till en god vård. Vi har i regeringsställning förstärkt mödra- och förlossningsvården, men mer måste göras.

För att skapa trygghet och stabilitet för den som ska föda behöver vi se över hur mödra- och förlossningsvården bemannas och är organiserad. Graviditet, förlossning och den första tiden efter ska ses som delar i en helhet.

Därför vill Miljöpartiet tillsätta en statlig utredning för att se över hela förlossningsvården. Dessutom presenterar vi nu fyra förslag på hur mödra- och förlossningsvården ska utvecklas i hela landet.

  • En barnmorska per födande kvinna. Det behövs fler barnmorskor i yrket. Vi vill satsa på ökade möjligheter till betald vidareutbildning för sjuksköterskor och på att förbättra arbetsvillkoren och arbetsmiljön inom förlossningsvården.
  • Förkorta avstånden till närmaste förlossningsklinik. Den som har lång väg att åka ska ha möjlighet att bo på patienthotell tillsammans med sin familj inför förlossningen under längre tid än i dag, samt vid behov erbjudas transport från och till hemmet.
  • Minska risken för förlossningsskador. Vården behöver bli bättre på att förebygga att förlossningsskador uppstår och på att upptäcka och behandla skador som redan uppstått. Vi vill därför höja kunskapen om hur förlossningsskador kan förebyggas, upptäckas och behandlas. Kvinnor ska inte lida i åratal av obehandlade skador.
  • Förbättra vården för särskilda riskgrupper. Nyanlända kvinnor löper högre risk för komplikationer under förlossningen. Det kan bland annat bero på språkförbistringar som försvårar kommunikationen och bristande information om hur vården fungerar. Även kvinnor med missbruksproblematik och äldre förstföderskor tillhör riskgrupper. Kvinnor i dessa grupper ska erbjudas hembesök av barnmorska inför barnets födsel och den som är i behov av tolk under förlossningen ska få det på plats, inte via telefon.

Att föda barn är för många en av de största händelserna i livet. Vi vill att det också ska få bli en av de lyckligaste stunderna. Då krävs en mödra- och förlossningsvård som fungerar i hela landet, där den födande kvinnan kan lita på att det finns plats för henne när värkarna sätter i gång och där hon inte behöver oroa sig för att skada sig för livet.


Isabella Lövin, språkrör för Miljöpartiet de gröna
Åsa Lindhagen, miljöpartist och jämställdhetsminister


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

LÄS OCKSÅ

DEBATT Ta kvinnors värk och rädsla på allvar nu

LÄS OCKSÅ

DEBATT Kvinnor behöver vård – även efter de fött barn

LÄS OCKSÅ

DEBATT Annie, vill du verkligen föda i en städskrubb?

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert: