ÅSIKT

Nästa steg: tredela föräldraförsäkringen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Liberala kvinnor: Det handlar om en trovärdig i jämställdhetspolitik

Foto: Riksdagen
Birgitta Ohlsson och Gulan Avci.

DEBATT. I dag fortsätter liberalernas landsmöte och vi ska att fatta beslut i frågor som kommer påverka vårt partis liberalfeministiska jämställdhetsprofil.

En av frågorna rör föräldraförsäkringen. Den har gjort det möjligt att förena yrkesliv och föräldraskap. När den infördes 1974 var tanken att förenkla kvinnors uttåg på arbetsmarknaden. Det var rätt och riktigt då. I dag, 41 år senare, är kvinnor en naturlig del av arbetskraften men systemen är kvar i en annan tidsanda och bör moderniseras för att föräldrar ska ha lika förutsättningar till familjeliv och karriär.

Nu har vi en individualiserad föräldraförsäkring där antalet föräldradagar är jämt fördelade. I teorin ser det bra ut. Men möjligheten att kunna överlåta dagar bidrar till en skev fördelning av ansvar för barn och hem vilket framförallt präglar kvinnors liv.

Kvinnors samlade livsinkomst är 80 procent av männens.

Under ett arbetsliv blir den genomsnittliga skillnaden nästan fyra miljoner kronor.

Hälften av alla kvinnliga pensionärer får i dag bara garantipension och tvingas leva på mellan 6000 och 8000 kronor per månad.

I världens mest jämställda land bör inte detta vara möjligt. Finns det politisk vilja så går det att ändra på det skattefinansierade system som bidrar till att upprätthålla och befästa könsnormer, ojämställdhet på arbetsmarknaden och ansvar för barn och hem.

Föräldraförsäkringen handlar i lika hög grad om pappors rätt till föräldraskap. Förväntningar styr ofta hur ledigheten delas. Män som vill ta ut en större andel dagar upplever att de blir motarbetade och förutsätts från arbetsgivaren att snabbt vara tillbaka på jobbet. Med fler öronmärkta månader ges pappor rätt att vara hemma med sina barn när de är små och barnen får rätt till båda sina föräldrar tidigt i livet.

Eftersom att kvinnor redan från början tar huvudansvaret för barnen är det den ordningen som sätts även efter att kvinnan börjat arbeta igen. 40 procent av föräldralediga heltidsarbetande småbarnsmammor går ner till deltidsarbete när de börjar jobba igen. Kvinnor har dock svårt att orka med dubbelarbete och är sjukskrivna i dubbelt så hög utsträckning som män i samma ålder. Det innebär enorma kostnader för individen och samhället.

I familjer där paren delar lika tenderar ansvarsfördelningen bli mer jämn och kvinnor blir inte sjuka i samma utsträckning. Det finns tydliga samband mellan hur föräldrar delar på föräldradagarna och hur de tar jämnt ansvar för den tillfälliga föräldraförsäkringen (VAB) när barnen börjar förskola och blir sjuka.

År 1995 infördes den första öronmärkta månaden i föräldraförsäkringen, i folkmun kallad pappamånaden, tack vare folkpartiledaren och socialministern Bengt Westerbergs kamp. Den andra kom 1 juli 2002. Och när riksdagen med folkpartistöd i förra veckan röstade för en tredje öronmärkt månad hade det gått hela 13 år sedan den andra öronmärkta månaden kom. Säg inte att feminismen går för snabbt. Detta är myrstegsfeminism.

Nu har vi unik chans att ytterligare gå från ord till handling i det liberala förnyelsearbetet. Menar vi allvar med att verka för jämställda löner är det viktigt att vi för en trovärdig politik med effekt i verkligheten.

I dag hoppas vi att liberala landsmötesombuden röstar för en tredelad föräldraförsäkring. Att som partistyrelsen vilja avvakta och se effekterna av den tredje öronmärkta månaden är varken progressivt eller nydanande. Liberaler har genom historien tagit ansvar för att flytta jämställdhetsarbetet framåt. Det bör vi göra år 2015!

Gulan Avci

Ordförande Liberala Kvinnor och Folkpartiets jämställdhetsgrupp

Birgitta Ohlsson

Riksdagsledamot (FP) och fd ordförande Liberala Kvinnor

ARTIKELN HANDLAR OM