ÅSIKT

Gör om föräldrabalken – till helt könsneutral

Bah Kuhnke och Fridolin: Kön och läggning ska inte lägga grunden för föräldrars rättigheter

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Ett tredje kön och en könsneutral föräldrabalken är två av Miljöpartiets förslag.

DEBATT. I Sverige växer fortfarande många hbtq-ungdomar upp utan att våga vara öppna med vilka de är. Rädslan för hur omgivningen ska reagera gör att många bär delar av sin identitet som en hemlighet, och tvingas ljuga om vem man är. Många unga hbtq-personer mår dåligt.

Hbtq-personer som vill bilda familj får fortfarande inte en likvärdig behandling. Lesbiska par som får barn behöver genomgå en adoptionsprocess för att båda ska bli föräldrar.

Arbetet för att stärka hbtq-personers rättigheter måste fortsätta. Vi har i regering tagit flera viktiga steg:

  • En ny könstillhörighetslag har arbetats fram. Staten ska respektera transpersoners identitet och det vara enkelt att byta juridiskt kön. Du ska bara behöva genomgå de medicinska ingrepp du själv vill genomgå.

  • Arbetet mot hot och hat har förstärkts. Nya hatbrottsgrupper har etablerats, Polismyndigheten höjer sin förmåga att hantera hatbrott, transpersoner inkluderas i hatbrottslagstiftningen och från 1 januari 2019 även i lagen om hets mot folkgrupp.

  • Tvångssteriliserade har fått rätt till skadestånd.  Som första land i världen kan transpersoner i Sverige sedan 1 maj 2018 ansöka om ersättning för ett statligt sanktionerat övergrepp.

  • Föräldraförsäkringen blir mer inkluderande.  Ett förslag är lämnat till riksdagen som betyder att även sambo till vårdnadshavare ska kunna få ta del av föräldraförsäkringen.

  • Föräldrabalken blir mer jämlik. I slutet av augusti presenterar en utredning sina förslag om hur samkönade par ska kunna bli vårdnadshavare på samma sätt som olikkönade par, så kallad föräldraskapspresumtion.

Men för att alla fullt ut och på lika villkor ska kunna leva sina liv som de själva vill finns fortfarande mycket kvar att göra. Därför avger Miljöpartiet i samband med EuroPride i Stockholm fem hbtq-vallöften.

  1. Miljöpartiet vill införa ett tredje juridiskt kön. Ett tredje juridiskt kön och könsneutrala personnummer är en frihetsreform. För oss är det en självklarhet att staten inte ska tvinga personer som inte definierar sig som män eller kvinnor att göra det i förhållande till myndigheter.

  2. Miljöpartiet vill införa en könsneutral föräldrabalk. Familjer ser ut på olika sätt, då bör föräldrabalken vara helt könsneutral. Vi vill även tredela föräldraförsäkringen, där en del är fri att förfoga över mellan föräldrar eller andra som är viktiga i barnens uppväxt.

  3. Miljöpartiet vill ta krafttag mot nazistisk organisering. Nazister och rasister innebär ett konkret hot mot hbtq-personer och begränsar människors liv. Regeringen kommer nu utreda hur lagen kan begränsa rasistisk organisering och därmed möjligheter att använda till exempel demonstrationer för att sprida hat och hot. Vi vill starkare samla skola och föreningsliv i ett gemensamt arbete mot rasism.

  4. Miljöpartiet vill öka satsningarna mot psykisk ohälsa bland hbtq-personer. Unga hbtq-personer har sämre hälsa i jämförelse med befolkningen i övrigt och upplever ofta otrygghet i skolan. Vi vill därför satsa på fler mötesplatser, en stärkt och hbtq-kompetent elevhälsa och en jämlik sex- och samlevnadsundervisning. Skolans och fritidsverksamheters förmåga att tidigt upptäcka unga som begränsas av hedersförtryck ska förbättras.

  5. Miljöpartiet vill lyfta hbtq-personers mänskliga rättigheter i världen. I flera länder går arbetet för mänskliga rättigheter bakåt. Hbtq-personers liv och möjligheter begränsas. Sveriges röst i Europa och världen är avgörande, och vi ska i varje läge stå upp för hbtq-rättigheter i all utrikespolitik oavsett i vilket land de kränks. När de tillfälliga begränsningarna i flyktingpolitiken upphör 2019 är det för Miljöpartiet avgörande att rätten till en fristad för hbtq-flyktingar och offer för hedersförföljelse säkras.

Kampen för ett samhälle där alla får plats pågår varje dag. Det stora arbetet sker av modiga hbtq-personer och ett civilsamhälle som tar kampen för medmänsklighet och mänskliga rättigheter. Vi är stolta över att leva i ett land där årets största politiska manifestation är Pride, för allas lika rätt. Vi kommer fortsätta kämpa, och vill att alla partier redovisar sina hbtq-krav före valet.

Gustav Fridolin, språkrör och utbildningsminister, Miljöpartiet
Alice Bah Kuhnke, hbtq-minister, Miljöpartiet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM

Debatt

Hbtq

Pride