Miljöpartiet bygger sin politik på magkänsla

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Peter Knutsson, bilden är ett montage

Slutreplik från Christofer Fjellner (M) om satsningar på ekologiska livsmedel

SLUTREPLIK. Ska fler människor mättas både i Sverige och världen behöver vi odla mer mat, inte mindre. Ska vi dessutom öka självförsörjningsgraden i Sverige behöver vi öka produktiviteten och odla mer med mindre resurser. Sverige har redan i dag jordbruk som bidrar till mat av hög kvalitet och med låg påverkan på miljön och klimatet.

Men Miljöpartiets målsättning om ökad svensk matproduktion hänger inte ihop med politiken som partiet för. Det är symptomatiskt att Stina Bergström i sin replik inte heller bemöter kritiken jag framför mot hennes partis politik.

Miljöpartiet bygger nämligen inte sin jordbruks- och livsmedelspolitik på vetenskapligt underbyggd kunskap, utan på magkänsla.

Miljöpartiet vill öka det statliga stödet till ekoodling och ekomat, trots att ekologisk odling ger mindre skördar på samma yta, kostar mer pengar och tär mer på jordens resurser.

Miljöpartiet säger också konsekvent nej till GMO, oavsett om det resulterar i grödor som är mer motståndskraftiga mot torka, har ökad resistens mot skadeangrepp eller ger högre avkastning. Partiet säger också nej till växtskyddsmedel som har revolutionerat jordbruket, trots att expertmyndigheter i EU och runtom i världen slagit fast att de inte utgör en fara för människor och miljön.

Stina Bergström verkar inte inse att mål och medel i Miljöpartiets politik inte hänger ihop. Om Miljöpartiet menar allvar med att Sverige ska importera mindre mat och göra skillnad för klimatet måste partiet lägga om sin nuvarande politik.

Om konsumenter vill lägga mer pengar på ekologisk mat är det upp till dem. Men det är det inte bara oseriöst utan också farligt att politiker från ett regeringsparti använder hemmasnickrade teorier om sakernas tillstånd, i stället för att lyssna till vetenskapen och utforma sin politik baserad på den kunskap som finns.


Christofer Fjellner, Europaparlamentariker (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM