ÅSIKT

Hellre kvalitet än kvantitet i högskolan

Replik från Naod Habtemichael om snedrekrytering till högskolor

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Idén att öka antalet utbildningsplatser, utan att det skulle försämra kvaliteten, är svår att greppa, skriver Naod Habtemichael.

REPLIK. I sin debattartikel lyfter TCO:s ordförande Eva Nordmark ett antal utmaningar högskolan står inför. Centerstudenter instämmer i att debatten om högskolans tillgänglighet har hamnat i skymundan.

Däremot anser vi att frågan om högskolans kvalitet förtjänar större uppmärksamhet. Utmaningarna står inte emot varandra. Men det finns en risk att kvalitetsbristen påverkar hur ungdomar från studieovana hem ser på möjligheterna efter avlagd examen.

Regeringens förslag att ge högskolorna i uppdrag att främja ett brett deltagande i högskoleutbildning blev, med all rätt, hårt kritiserat. Idén att öka antalet utbildningsplatser, utan att det skulle försämra kvaliteten, är svår att greppa.

Redan idag håller allt för många utbildningar en låg kvalitet. Undervisningstimmarna är få och kopplingen till arbetsmarknaden och forskarvärlden är allt för ofta för dålig.

Vi behöver jobba för en livskraftig högskola där kvalitet sätts framför kvantitet, och där universiteten ges tillräckligt mycket resurser för att leverera en utbildning i världsklass.
Oberoende om det är matematik, litteraturvetenskap eller psykologi som står på schemat.


Därför anser vi att högre utbildning ska präglas av kvalitet och tillgänglighet.

Med kvalitet menas att den högre utbildningen ska vara internationellt konkurrenskraftig och ge goda möjligheter att få ett arbete eller fortsätta forska.

Med tillgänglighet menas att alla som är beredda att lägga det engagemang och den tid som krävs ska ha möjlighet att studera vid högskolor och universitet.


Naod Habtemichael, förbundsordförande Centerstudenter


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här

ARTIKELN HANDLAR OM