ÅSIKT

Så hedras offren för tsunamikatastrofen

Ulrika Stahre om ett spännande och vackert verk

avUlrika Stahre

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Lea Porsagers ”Gravitational Ripples”, det vinnande förslaget till ett tsunamimonument, skiss.

Det blev den danska konstnären Lea Porsager som fick uppdraget att gestalta ett minnesmonument över tsunamikatastrofen 2004. Hennes förslag, Gravitational Ripples, består av gräs- och blombetäckta jordvallar, som formar en dubbelspiral. Längst inne i spiralen finns en plats där namnen på de 543 svenskar som omkom ska graveras in – efter samtycke från anhöriga.

Juryn, som satts samman av anhöriga och representanter från konstvärlden samt Statens fastighetsverk, pekar på att ”rumsliga och landskapliga kvaliteter ryms parallellt med existentiella värden”. Och åtminstone på papperet ser verket spännande och vackert ut. Det skapas en plats för lugn och samhörighet, själva spiralformen är kosmisk och erinrar givetvis om Robert Smithsons gamla klassiska verk Spiral Jetty, samtidigt som dess likhet med en vågformation mer direkt berättar om katastrofen.


Verket inbjuder till rörelse, det finns öppningar i spiralen vilket gör den mindre statisk så att besökare kan välja sina egna vägar. Även om riktningen förstås är tydlig: in i mitten, till sorgens och minnets själva kärna.

Det är svårt att från bilder uppfatta hur omslutande Gravitational Ripples kommer att kännas. Uppfattar en besökare formen eller är den för diffus? Placeringen, ute vid Blockhusudden på Djurgården, är fridfull och naturskön – så visst ser det lovande ut.

Monumentet kommer invigas sommaren 2018.

ARTIKELN HANDLAR OM