ÅSIKT

Hyrorna ska höjas med 50 procent

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Johan Mollerberg
LEDARE

31 procent högre hyror i Halmstad. 24 procent högre hyror i Helsingborg.
Det skulle bli effekten om så kallade marknadshyror infördes i Sverige. Detta enligt en ny rapport som konsultfirman Ramböll har tagit fram på uppdrag av Hyresgästföreningen.

Här kanske vi måste stanna upp och säga något om vad marknadshyror är för något.

I Sverige får inte fastighetsägare sätta hyror hur som helst. I stället förhandlar privata och offentliga fastighetsägare med Hyresgästföreningen om hyresnivån. Poängen med systemet är att ingen hyresgäst ska behöva betala en oskälig hyra. Det är en form av konsumentskydd som tar tillvara de intressen den svagare parten – den boende – har.

Att införa marknadshyror är att avskaffa hyresgästernas gemensamma rätt till förhandlingar. Makten över hyrorna förflyttas från ett förhandlingssystem med konsumentmakt till fastighetsägarna.

Och det skulle alltså göra boendet dyrare för en massa svenskar. I stockholmsstadsdelen Spånga-Tensta, där Järvaveckan går av stapeln under de kommande dagarna, skulle en tvårummare om 58 kvadrat gå från strax under 6 000 kronor i månaden till närmare 8 000 kronor. Den genomsnittliga hyresökningen för hela Stockholm beräknas bli ungefär 50 procent.

Märkligt nog tänker Moderaterna gå fram i valet med ett förslag om att införa marknadshyror och Sverigedemokraterna har också öppnat för det. Det presenteras som en modell för att lösa bostadsbristen men inte mer byggande.

Till 2020 behöver 80 500 bostäder byggas årligen för att täcka Sveriges behov men det moderata förslaget kommer bara innebära hyreshöjningar, ökat bostadssegregation, minskat konsumtionsutrymme och en förmögenhetsöverföring från boende till fastighetsägare.

Det här är en bostadspolitik som givit upp alla ambitioner, men det är en bostadspolitik som kommer att förändra människors liv.

I dag presenterade Socialdemokraterna en stor rapport med förslag för en ny bostadspolitik. Ambitionen är lovvärd: bostadspolitiken måste åter bli en av välfärdspolitikens kärnuppgifter. Något mindre än så kan man faktiskt inte sträva efter.

Bostadsbristen finns där, byggandet minskar, hyrorna och bostadspriserna ligger på rekordnivåer och skulderna är helt vansinniga. Men vi måste fortsätta bygga och vi måste se till att vanligt folk kan efterfråga bra bostäder

Så vad föreslår Socialdemokraterna?

Att staten ska tvingas ta ökat ansvar för bostadsbyggandet genom att hjälpa kommunala och privata fastighetsbolag med finansieringen.

Att det ska instiftas en ny statlig bostadsbank för att finansiera framtida bostäder. Att hyresvärdar som hyr ut till resurssvaga grupper ska ges hyresgarantier

Ett särskilt barnbidrag ska ges till alla fram tills att de fyller 18 år Men bidraget är vikt för boendet och får inte användas förrän barnet fyllt just 18. Dessutom vill man se ett avdragsgillt bosparande för unga och ett förmånligt startlån som gör att man lättare kan köpa sin första bostad.

Man vill inrätta ett landsbygdslån så att man ska kunna bygga sig ett hus på platser där bankerna inte gärna lånar ut pengar.

Dessutom vill man se en stor utredning om hur bopolitiken ska utformas för att samhället ska hålla ihop. Och man vill se en överenskommelse om hur bostadsbeskattningen ska förändras.

Det är så klart inte ett politiskt program som löser allt. Fokuset på ägda bostäder är möjligen för stort och fokuset på allmännyttan för litet. Nog kommer det att behövas en ännu offensivare markpolitik och mindre uppmärksamhet på vad privata byggare kan tänka sig acceptera.

Men det är det mest ambitiösa och seriösa bostadspolitiska utspelet vi fått under detta valår då allt fler varnar för stigande räntor, fortsatt boprisfall och en ekonomi som saktar in.


Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.

Tecken på att bostadsmarknaden svajar 00:26

avDaniel Swedin

ARTIKELN HANDLAR OM