ÅSIKT

Dagens skola är redan ett lotteri

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Bengt Nilsson / TT / BENGT NILSSON TT NYHETSBYR?N
Skolkommissionens förslag om lottning i skolan har fått stor uppmärksamhet.

Svensk skola har misslyckats. PISA-resultaten 2014 var en väckarklocka. Sverige var det land där elevernas skolresultat fallit mest det senaste decenniet. Kritiken från OECD var inte nådig. Framför allt pekade de på problemet med ojämlikheten inom utbildningssystemet. Länge har skillnaderna mellan kunskapsresultaten ökat samtidigt som skolsegregationen vuxit.

I går lade Skolkommissionen fram sitt förslag till regeringen om hur den svenska skolan ska bli mer likvärdig.
Skolkommissionen har lyssnat på OECD - och återkommit med förslag som påminner om det organisationen rekommenderar. Sex öronmärkta miljarder till skolor med större behov, ökade resurser till lärarutbildningen och mer statlig styrning för att nämna några. Flest reaktioner har idén om ett lottningssystem fått.

Avfärdas av Allianspartierna

Allianspartierna har rasat och Jan Björklund avfärdade direkt tanken som orealistisk och beskrev det som att barnen kommer att stoppas i en tombola. Liberalernas partiledare är fortfarande övertygad om att katederundervisning är lösningen på skolsegregationen.
Definitionen av galenskap är att göra samma sak igen och igen och förvänta sig andra resultat. Och som bekant lyckades Björklund under sina åtta år som utbildningsminister aldrig vända atlantångaren.
Nya idéer måste prövas, och tanken om ett lottningssystem har varit kunskapsminister Anna Ekströms, med bakgrund som generaldirektör för Skolverket, gamla käpphäst.

Drar vinstlott direkt på BB

Redan i dag har vi ett slags lottningssystem i den svenska skolan. De barn som bor i välbärgade områden och tidigt blir ställda i kön till bra skolor har dragit en vinstlott direkt på BB.

Är man dessutom född tidigt på året har man en fördel gentemot de som är födda senare eller som har invandrat till Sverige.
Livets lotteri är till skillnad från Skolkommissionens förslag inte bara godtyckligt utan också orättvist.
Nu föreslås att närhetsprincipen skulle kunna ersättas med lottning från årskurs 7 i kommunala skolor – om antalet sökanden till en skola överstiger antalet platser. Enligt samma princip skulle lottning ersätta kötiden till attraktiva friskolor.

Lyssna på experterna

Lottningen är inte okomplicerad. Små barn ska inte kunna tvingas åka över hela stan för att gå i skolan, hänsyn måste också tas till syskonförtur så att inte föräldrar får göra flera resor för att lämna sina barn vid olika skolor.

Men Allianspartiernas totala motstånd är faktiskt inte helt seriöst, i alla fall inte om de på allvar vill bryta skolsegregationen. Kräver man att elever ska hörsamma lärarna är det rimligt att politikerna faktiskt lyssnar på experterna.

avJonna Sima

ARTIKELN HANDLAR OM

OECD

Skolverket