SiS-chefen: ”Vi måste vara självkritiska”

avKerstin Weigl

Publicerad:
Uppdaterad:

Efter Aftonbladets granskning av Jasmine Bergströms död ska SiS, Statens institutionsstyrelse granska varje fall av självmord och självmordsförsök sedan 2013.

– Vi måste vara självkritiska, säger Kent Ehliasson, generaldirektör på SiS, Statens institutionsstyrelse.

1 av 2 | Foto: PRESSBILD
Kent Ehliasson, generaldirektör på SiS

Förra året inträffade 21 självmordsförsök och hittills i år har 18 försök inträffat. Det är en stor ökning jämfört med tio försök för fyra år sedan.

– Nu tar vi tag i detta, vi ska titta på alla fallen och se om vi kan hitta mönster.

Om Jasmine Bergströms självmord säger Ehliasson:

– Det som inte får hända hos oss har ju hänt. Självklart har vi ansvar.  Något har gått fel. Det är väldigt bra att Inspektionen för vård och omsorg granskar händelsen.

Han säger att ett antal barn med allvarliga psykiska problem egentligen inte hör hemma på SiS.

– Det vi är duktiga på i SiS är ungdomar med kriminalitet, missbruk och socialt nedbrytande beteende. När det gäller de allvarliga psykiska problemen behöver vi hjälp av psykiatrin. Den hjälpen får vi inte alltid. Men det är inte vi som har befogenhet att skriva ut eller skriva in barn.

”Jobbar i stuprör”

Det finns ungefär 140 slutenvårdsplatser för barn med stora vårdbehov. I vissa landsting finns inga platser alls.

– Jag har framfört i alla sammanhang att det behövs något mer för barn som hamnar mellan stolarna. Istället jobbar man i stuprör: psykiatrin för sig, socialtjänsten för sig och skolan för sig.

Vem har ansvar för att det är så här?

– Det är Sveriges riksdag, Samtliga partier har möjlighet göra något.

Kent Ehliasson skulle vilja se att det fanns en huvudman för barn som kan kalla alla inblandade parter och göra en plan för varje enskilt barn.

– Jag tror vi ska se bredare, inte bara barn på SiS, utan även de som är på väg till SiS, som är på HVB-hem, får problem i skolan, börjar få psykiska problem. De barnen ska få tidiga insatser.

Förra året fanns en åttaåring i SiS-vård, är det lämpligt?

– Jag tycker det är ett misslyckande för samhället. Men vi har ju inte rätt att säga nej.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM