Aftonbladet kritiseras av Pressens Opinionsnämnd

avAftonbladet

Pressens Opinionsnämnd klandrar oreserverade påståenden om övergrepp och bristande redovisning av uppfattningen hos den utpekade. Ledaren i Aftonbladet har utsatt riksdagens förre talman Urban Ahlin för en oförsvarlig publicitetsskada enligt PON.

Den 9 januari 2018 publicerade Aftonbladet en ledarartikel med rubriken ”Hanteringen av Ahlin skadar S”. Enligt ledaren anklagades Urban Ahlin i november 2010 för sexuella trakasserier. Han var då utrikespolitisk talesperson för socialdemokraterna och ska ha lovat en kvinnlig medarbetare bättre jobb i utbyte mot sexuella tjänster. Han ska även ha skickat sms med sexuellt innehåll till kvinnan.

Efter mellanrubriken ”Befordrad efter övergrepp” refererade ledaren till uppgifter i Dagens Nyheter att Ahlin anklagades för nya fall av sexuella trakasserier, mobbning och hot.

Ledaren instämde i ett påstående från en namngiven person som under många år arbetat som pressekreterare åt S-företrädare och som nu trädde fram i DN. Hon menade att det fanns en rädsla bland kvinnor inom S för vad som kunde hända med deras karriärer om de talade om kränkningar och trakasserier.

Enligt ledarskribenten hade hanteringen av Ahlinärendet skadat talmansämbetet, socialdemokratin och uppenbarligen skadat kvinnors karriärer inom arbetarrörelsen och i talmanskollegiet.

Anmälan och tidningens svar

Publiceringen anmäldes av Urban Ahlin till PO. Han framförde att han i texten anklagades för nya fall av sexuella trakasserier, mobbning och hot. Enligt Ahlin finns inga belägg för sådana påståenden och inte minst genom mellanrubriken utmålades han som brottsling.

Tidningen svarade att när det gällde anklagelser om nya fall av sexuella trakasserier, mobbning och hot, så var det vad som publicerats av DN och som ledaren refererat. Tidningen menade också att ordet övergrepp kunde betyda lite allt möjligt, som kränkning, oförrätt, intrång, våld, övervåld och olaglighet.

PO:s bedömning

Uppgiften för en ledarskribent är att analysera och kommentera samtida händelser på politikens område. Att redovisa sina egna åsikter i frågorna ingår i uppdraget.

Att hämta upp ett ämne från ett annat medium och kommentera det är vanligt i opinionsbildande journalistik. Det får också betraktas som godtagbart i de flesta fall, som en del av det öppna politiska samtal som förs på den offentliga arenan. Att generellt kräva att den som gör så, ska säkerställa att det andra mediets uppgifter i alla delar är korrekta, är inte rimligt och i många fall inte ens möjligt på grund av källskydd.

Det är viktigt att tidningen som kommenterar ett annat mediums uppgifter är noggrann med att ange varifrån uppgifterna kommer. Referat ska göras på ett korrekt sätt. I det ligger att upplysa om hur en utpekad person förhåller sig till tidningens påståenden.

Aftonbladet har berättat att de nya uppgifterna kommer från DN och korrekt återgivit att DN berättat om nya anklagelser mot Urban Ahlin. Däremot har tidningen underlåtit att tala om att Urban Ahlin nekar till anklagelserna. Då påståendena är av allvarligt slag är det grund för pressetiskt klander för att tidningen inte har angett att Urban Ahlin nekar till anklagelserna.

Att hänvisa till andra skrivna källor för en uppgift är inte alltid pressetiskt oproblematiskt. För att återge allvarliga eller känsliga uppgifter krävs att uppgifterna kan bedömas vara belagda.

I ledarens hänvisning till den egna tidningens artikel från 2010 anges endast att det enligt Aftonbladets källor handlat om löfte om bättre jobb i utbyte mot sexuella tjänster. Saken utvecklas inte, källorna citeras inte vare sig öppet eller anonymt. Beläggen får anses som svaga.

Att åtta år senare upprepa samma allvarliga påstående, med reservationen ”ska ha” har mer karaktären av ryktesspridning än redovisning av ett sakförhållande.

Även i denna del finns skäl för pressetisk kritik. Det stämmer att ordet övergrepp kan tolkas på olika sätt. Tidningen lyfter fram mer eller mindre synonyma ord som: kränkning, oförrätt, intrång, våld, övervåld och olaglighet. Men oavsett tolkning innebär övergrepp att någon behandlats mycket illa.

Mellanrubriken i den tryckta tidningen, ”Befordrad efter övergrepp”, slår fast att ett övergrepp har inträffat. För det påståendet saknas underlag. Aftonbladet bör klandras för det oreserverade påståendet i mellanrubriken.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Pressens Opinionsnämnd instämmer i PO:s bedömning och klandrar tidningen för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Detta är en förkortad version av Pressens Opinionsnämnds beslut. Beslutet i sin helhet finns tillgängligt på PO:s/PON:s hemsida www.po.se.

ARTIKELN HANDLAR OM