Institutionschefen: ”Skulle kunna tyda på bra rutiner”

avKerstin Weigl

Publicerad:
Uppdaterad:

Birgitta Dahlberg är institutionschef för Rebecka, där 13-åriga Josefin tog sitt liv.

Hon menar att bara 21 självmordsförsök förra året på SiS-hem kan tyda på bra rutiner inom SiS.

Foto: Anna Tärnhuvud

Birgitta Dahlberg vill inte kommentera fallet Jasmine, trots fullmakt från vårdnadshavare, och inte bli filmad. Hon svarar på allmänt hållna frågor.

Anser du att tillsynen av Jasmine levt upp till de krav som ställs på tillsyn av ett barn på ett ungdomshem?

Birgitta Dahlberg svarar att unga i enskild vård har ständig tillgång till personal, men kan tillåtas vara ensamma 15 minuter.

“Vill ungdomen vara ifred till exempel för att vila eller gå på toaletten/duscha anser vi att detta är en rättighet den unge har.”

JO, Justitieombudsmannen, har inlett granskning av vilken tillsyn Jasmine hade på Rebecka när hon hade “vård i enskildhet”.

Dagen efter Jasmines död noteras i journalen att en släkting ringde tre dagar tidigare och uttryckte “stor oro". Varför är det journalfört först i efterhand?

Birgitta Dahlberg svarar att det inte alltid är praktiskt möjligt att skriva ner händelser samma dag.

“Det viktiga är att vi dokumenterar det som är av vikt kring den unge. Som jag sa så görs dagliga riskbedömningar och avvägningar och allt syns inte alltid i journal, något vi ständigt arbetar med att utveckla och förbättra.”

Vad tycker du om att självmordsförsöken ökar på SiS-hem?

Birgitta Dahlberg skriver att barn som bedöms vara nära självmord ska läggas in för psykiatrisk vård med ständig uppsyn, så kallat klossvak. Men de vårdplatserna finns inte.

“Vi har haft flera ungdomar med klossvak på grund av att vi bedömer hög självmordsrisk. I dessa fall får vi inte det stöd eller samarbete vi efterfrågar av psykiatrin.”

Birgitta Dahlberg hänvisar till en aktuell studie i Göteborg, om att barndomstrauman är en stark riskfaktor för psykisk ohälsa. Det gäller nästan alla barn på SiS.

Hon skriver: ”Att vi därför inte har fler självmordsförsök och framförallt självmord än vi har per år skulle kunna tyda på bra rutiner för självmordsprevention.”

Hittills i år har 20 självmordsförsök inträffat på SiS-hem. Tio flickor har gjort (tillsammans) 14 försök att ta sitt liv, och även sex pojkar har försökt begå självmord. Jasmine Bergström är död.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM