Studie: Diplomatsjuka verklig men ännu olöst

avTT

Foto: Desmond Boylan/AP/TT
USA:s ambassad i Kuba. Arkivbild.

Forskare som undersökt 25 personer som drabbats av de mystiska symptomen som amerikanska diplomater i Kuba rapporterat om säger att något verkligen har hänt – men vad är fortfarande oklart.

– Vi vet inte vad de utsattes för och vi kan verkligen inte dra några slutsatser om i fall det var avsiktligt eller inte, säger Carey Balaban, professor vid University of Pittsburgh School of Medicine.

Samtidigt finns "mätbara, kvantifierbara bevis för att något verkligen hände", säger han.

Förutom att ha hört onormala ljud har diplomaterna berättat om symptom som yrsel, huvudvärk, tinnitus, trötthet, oro, ångest och sömnproblem. Symptomen upptäcktes första gången i slutet på 2016 och gjorde att Washington kallade hem stora delar av sin personal från Havanna, samt utvisade flera kubanska diplomater. Senare kom uppgifter om att även konsulatanställda i Kina drabbats av liknande åkommor.

Flera teorier

Teorier kring mysteriet har talat om att de drabbade utsatts för mikrovågsvapen, ljudvågor, någon form av virusinfektion eller psykologiska besvär som spritt sig i gruppen. Både Kuba och Kina har nekat till all inblandning.

Forskarna i Carey Balabans grupp – från University of Pittsburgh och University of Miami – har undersökt 25 personer just efter att de sagt sig ha fått symptomen men innan de diagnostiserats. Studien publicerats i den vetenskapliga tidsskriften Laryngoscope Investigative Otolaryngology.

Innerörat påverkat

Flera drabbade fick balansrubbningar, vilket tyder på att innerörat påverkats. Däremot uppmättes inga hörselproblem annat än för personer som hade det redan tidigare. Studien säger ingenting om hur patienterna mår i nu.

Även om forskarna inte kan ge förslag om vad som orsakat symptomen är de så likstämmiga att det inte finns någon möjlighet att de var påhittade.

Sannolikt finns det enligt studien en gemensam källa som orsakat de kognitiva och känslomässiga förändringarna samt påverkan på innerörat, även om källan i dag är oklar.