Lagrådet kritiserar förslag om avfallsskatt

avTT

Publicerad:
Foto: Pontus Lundahl/TT
Högdalsverkets sopförbränningsstation utanför Stockholm är en de aktörer som kommer att träffas av den föreslagna skatten. Arkivbild.

Missriktat och ineffektivt - Lagrådet sågar förslaget om skatt på avfallsförbränning som lagts fram i regeringens höstbudget.

En skatt på avfall som eldas upp riskerar att missa målet, bedömer Lagrådet som nu granskat regeringens lagförslag.

Syftet med att införa en skatt på avfall som eldas upp är att minska avfallet, och få folk att sortera sitt skräp bättre. Centerpartiet, som drivit fram förslaget i januariavtalet, tror bestämt att mängden avfall kommer att minska.

– Lagen kommer ju att påverka mängden avfall helt enkelt. Det är incitament att sortera ut mer i hemmen exempelvis, och även från företag och andra så att vi kan återvinna mer, säger Rickard Nordin, Centerns energi- och klimatpolitiske talesperson till Sveriges Radio Ekot.

Ytterligare en avsikt med förslaget är att få värmeverk och andra som eldar sopor att tycka att det är för dyrt, och därför i stället elda annat, klimatsmartare bränsle.

Långt från källan

Men skatten träffar så långt från själva källan till skräpet – producenterna av förpackningarna, enligt Lagrådet. Därför riskerar skatten att bli ineffektiv. I stället för att drabba de som eldar sopor så kommer den att vältras över på konsumenter som får dyrare fjärrvärmeräkningar.

Dessutom, i dag importeras avfall från andra länder för att bli till fjärrvärme i svenska värmeverk. Våra svenska sopor räcker inte, eftersom vi redan nu är så bra på att sortera och lägga i återvinningen. I stället är det bland annat brittiska, norska och finska sopor som brinner i de svenska värmeverken.

Avfallet ska minska

– Samhället kan ju inte vara beroende av att vi ska öka mängderna avfall, det är att gå åt fel håll. Att fjärrvärmeverk har investerat i extremt stora pannor, det är ett problem att man räknat på ökade avfallsmängder. Vi skulle ju gå åt andra hållet i samhället, såklart, säger Rickard Nordin till Sveriges Radio Ekot.

Men frågan är om skatten råder bot på detta. Lagrådet är kritiskt. "Lagrådet konstaterar att det inte anförts något konkret stöd för att det angivna syftet med förslaget skulle uppnås" skriver Lagrådet i sitt remissvar, och vill se ytterligare utredningar om lagen verkligen tillgodoser syftena.

Publicerad: