Stora handelshinder om svinpesten når Sverige

avTT

Foto: Emil Langvad/TT
– Den stora risken är att smittan kommer hit med fläskprodukter som inte är uppvärmda, som rökt eller torkat kött, eller frysta köttprodukter, säger Karl Ståhl på SVA.
Foto: RICKARD NILSSON/TT
Slaktade grisar på rad i Scans slakteri i Kristianstad. Arkivbild.

Den smittsamma och mycket allvarliga djursjukdomen afrikansk svinpest sprider sig genom Europa.

Risken för att sjukdomen når Sverige bedöms av experter som förhöjd.

Om tamdjur smittas får det allvarliga ekonomiska konsekvenser för svenska grisproducenter som skulle drabbas av handelsrestriktioner.

Om den afrikanska svinpesten når Sverige hotas köttindustrin av stora problem. Sjukdomen drabbar såväl vilda som tama svin och kännetecknas av hög dödlighet. Det räcker att ett enda djur i en besättning smittas för att en bonde ska tvingas slakta alla sina grisar.

"Vi har mycket diskussioner om afrikansk svinpest och är oroade över den utveckling som finns i Europa. Den dag vi får in pesten så får vi gigantiska problem med tanke på vår täta vildsvinsstam och vårt ganska öppna sätt att hålla grisar", skriver My Sahlman, på Lantbrukarnas riksförbund (LRF) i ett mejl till TT.

Margareta Åberg är grisexpert gris på LRF kött. Hon påpekar att ett utbrott av smittan skulle få stora konsekvenser för svenska bönder. Med afrikansk svinpest i Sverige skulle svenska bönder omedelbart drabbas av handelshinder inom EU och mot länder utanför unionen.

– I Sverige har vi inte så många slakterier och de flesta grisarna finns på ett ganska litet område i de södra delarna av landet så det skulle bli enormt besvärligt för den enskilde bonden, säger Margareta Åberg.

Stor spridning

Som namnet anger stammar afrikansk svinpest från afrikanska länder söder om Sahara. Sedan 2014 förekommer sjukdomen i Litauen, Polen, Lettland och Estland och 2017 påvisades sjukdomen i Tjeckien och Rumänien.

Nyligen nådde sjukdomen Kina, världens största producent av fläskkött, där man så sent som i dagarna tvingades nödslakta 38 000 djur. För någon vecka sedan drabbades en anläggning i Rumänien med 140 000 grisar.

– Det upptar mycket av vår tid. Av de riktigt allvarliga djursjukdomarna är det den som i dag utgör den största utmaningen för Europa, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Han vill inte sätta en siffra på risken för att sjukdomen ska nå svenska djur, men säger att den är "förhöjd", även om den i Sverige fortfarande ligger på en relativt låg nivå.

– Risken är högre när det gäller vildsvin än när det gäller gris, bland annat eftersom det finns en medvetenhet bland svenska bönder som är skyddande. En ökad medvetenhet bland allmänheten kan ytterligare minska risken för att vi får in smittan eftersom den mänskliga faktorn är en viktig komponent, genom slarv eller otur, säger Karl Ståhl.

Till Sverige

Afrikansk svinpest kan ta sig till Sverige på flera olika sätt. Smittspridning kan ske genom direktkontakt mellan djur eller indirekt via människor, transportbilar eller redskap.

Jordbruksverket varnar för att afrikansk svinpest kan komma till Sverige med importerat grovfoder, även sådant som är avsett för andra djur än gris. Den torra svenska sommaren innebär att många bönder nu är hänvisade till importerat foder.

Mest troligt är det sjukdomen kommer hit med smittat kött. Särskilt känsliga är rökta pålägg som inte hettats upp till höga temperaturer. Uppmaningen från SVA är aldrig slänga köttrester i naturen eftersom smittat kött på så sätt kan nå vilda djur.

– En pest kan flytta sig på en korvmacka från Polen till Frankrike på två timmar. Det hoppar hur långt som helst, säger Margareta Åberg.