Så påverkas du av vägarbeten där du bor

avJoanna Górecka

Publicerad:
Uppdaterad:
Foto: Grafik: Paul Wallander

Aftonbladet har kartlagt kommunens och Vägverkets vägarbeten i och runt Uppsala så att du kan undvika förseningar.

Särskilt besvärligt kommer det att vara vid Fyrislundsgatan.

— Här kan det vara stor påverkan, avstängda körfält och tillfälliga vägar, säger Robert Drugge på Uppsala kommun.

Varje år genomför kommunen ett antal vägarbeten som påverkar trafik och framkomlighet. I nuläget rör det sig om ett tiotal pågående och planerade arbeten, varav vissa beräknas pågå fram till 2021.
Robert Drugge, projektledare på enhet Trafikreglering och upplåtelser på Uppsala Kommun lyfter Fyrislundsgatan som ett av de ställen där det pågående arbetet med nybyggnationer i området påverkar trafiken mest.
— Här kan det vara stor påverkan, avstängda körfält och tillfälliga vägar. Men eftersom byggnationen sker i etapper kommer graden av påverkan att variera.

Robert Drugge lyfter också Gamla Uppsalagatan som ett arbetsområde som kan påverka lite extra. Här lägger kommunen, tillsammans med Uppsala Vatten, om vatten- och avloppsledningar för de hus som byggs i Kvarngärdet och Norra Kapellgärdet. Gamla Uppsalagatan kommer att få begränsad framkomlighet för biltrafik mellan Vattholmavägen och Tycho Hedéns väg.

Foto: Christine Olsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Ett antal arbeten, som prelimunärt beräknades vara fullbordade i december 2019 kan i vissa avseenden dra över inpå våren beroende på väder. Men det handlar om mindre följdarbeten som inte borde påverka i lika stor utsträckning.
— Det skyltas upp ordentligt så det är bara att följa anvisningarna, säger Robert Drugge.

Viktigt att respektera skyltningar

Vad gäller evenemang som orsakar gatuavstängningar och trafikstörningar så är det några Uppsala-klassiker som ligger i täten.
– Valborg påverkar allra mest. Sen har vi olika cykellopp, maraton och även Pridefestivalen ger viss påverkan men i de fallen handlar det oftast om några timmar. Sen får vi in nya ansökningar hela tiden, det kan komma något helt nytt under året som påverkar oerhört mycket. Det gäller att hålla ögonen öppna.

Trafikverket gör också en rad arbeten längs med de statliga vägarna. Gunnar Dryselius på Trafikverket i Uppsala lyfter arbetet på Riksväg 55, Bärbyleden, som det som tros påverka flest bilister. Det görs också ett vägarbete på E18 mellan Enköping och Ekolsund och trafikplats Fullerö vid E4.

Gunnar Dryselius vill också understryka vikten av att respektera de oskyddade arbetarna på vägarna.

— Håll ner farten när du är inom arbetsområdet, vägarbetarna på vägen är ju i stort sett oskyddade utöver skyddsvarselkläderna. Trafiken är en halvmeter bakom ryggen på dem. Det är viktigt att ta hänsyn till. Det kan man tänka sig om man sitter i en kontorstol, vad skulle man tycka om någon ilade förbi i full fart? Respektera skyltningar. Man kommer inte snabbare fram om man försöker cirkulera — då blir det mer besvär för alla.


Pågående arbeten i Uppsala

Gamla Uppsalagatan

I mars påbörjar Uppsala Kommun och Uppsala Vatten arbetet med att lägga om vatten- och avloppsledningar för de hus som byggs i Kvarngärdet och Norra Kapellgärdet. Gamla Uppsalagatan kommer att få begränsad framkomlighet för biltrafik mellan Vattholmavägen och Tycho Hedéns väg. Gång- och cykeltrafik kommer att ledas om och delar av Delar av gatan kommer att stängas av.

Beräknat slutdatum: Arbetet beräknas vara färdigt juni 2020.

Kapellgärdet/Ljusbärargatan (intill järnvägen)

En del av området i Kapellgärdet är avstängt med en barriär. Barriären står på kanten längs med gång- och cykelleden och minskar bredden under cirka 50 meter. Barriären tas bort när det planerade skydds- och bullerplanket längs järnvägen finns på plats.

Beräknat slutdatum: Arbetet beräknas vara färdigt sommaren 2021

Kungsgatan/Vaksalagatan (Stadshuset)

I samband med ombyggnationen av Stadshuset påverkas framkomligheten i området. Trottoaren mot Kungsgatan är helt avstängd. Trottoaren längs Vaksalagatan är öppen, men mycket smalare på grund av byggplanket. Den fil som leder trafiken från Kungsgatan söderifrån till Vaksalagatan kommer att ha begränsad framkomlighet under en tid. Trottoaren vid Stadshuset stängs av. Kommunen hänvisar gående till andra sidan av Vaksalagatan.

Under byggtiden finns en tillfällig gång- och cykelbro över Vaksalagatan så att gående och cyklister enkelt kan passera Stadshuset. Den ordinarie gång- och cykelbanan över Vaksalagatan förbi Stadshuset är avstängd fram till 2021.

Alla parkeringsplatser vid Stadshusets innergård är avstängda. Parkera istället din bil i något av parkeringshusen i närområdet. Stadshusgatan är helt stängd för personbilstrafik (gäller ej fordon i linjetrafik, taxi, byggtrafik, varutransporter, transport av rörelsehindrad samt boende på Kungsgatan 46).

Beräknat slutdatum: Färdigbyggt för inflyttning 2021.

Råbyvägen

Från och med 5 mars 2018 sker ombyggnationen av Råbyvägen etapp 3 mellan Tycho Hedéns väg och Albert Engströmsgatan.
Beräknat slutdatum: maj 2020.

S:t Persgatan

S:t Persgatan är delvis avstängd för biltrafik mellan järnvägen och Kungsgatan på grund av husbygge. Bilförare som ska till en fastighet i området kan köra över järnvägsövergången. Gång- och cykeltrafik kan passera arbetsplatsen på ena sidan av gatan.
Beräknat slutdatum: april 2020

Studenternas – Sjukhusvägen och Ulleråkersvägen

Östra sidan av Sjukhusvägen som går utmed byggområdet är avstängd för gång- och cykeltrafik på grund av trafiksäkerhet. Gång- och cykeltrafik passerar därför på den västra sidan av Sjukhusvägen.

Busshållplatsen vid byggområdet är flyttad och den provisoriska busshållplatsen finns kvar på den östra sidan längre upp i backen på Sjukhusvägen.

Beräknat slutdatum: Den östra gång- och cykelvägen öppnas i oktober 2021.

Källa: Uppsala.se

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM