Blodförgiftning hittas på ett par minuter

avTT

Foto: Staffan Löwstedt / SvD / TT
Blodförgiftning är ett livshotande tillstånd som kräver tusentals svenskars liv varje år. Genrebild.

Brittiska forskare kan ha kommit på ett enkelt sätt att upptäcka blodförgiftning på ett tidigt stadium. Med hjälp av en biosensor hoppas de kunna ställa diagnosen på ett par minuter.

I Sverige dör mellan 4 000 och 8 000 personer av blodförgiftning (sepsis) varje år. Det vill säga betydligt fler än vad som dör i exempelvis bröstcancer. I Storbritannien och USA är motsvarande siffror uppskattningsvis 52 000 respektive 250 000.

Tidig diagnos är helt avgörande för utfallet, eftersom tillståndet då ofta kan behandlas med antibiotika. Om behandlingen dröjer, däremot, försvarar sig kroppen genom att starta en inflammation som i vissa fall går överstyr. Immunsvaret blir så starkt att det löper amok med septisk chock och organsvikt som följd, det vill säga livshotande tillstånd mot vilka antibiotika inte hjälper.

En försvårande omständighet är att symtomen kan vara diffusa, vilket kan resultera i att diagnosen drar ut på tiden och att behandlingen därför sätts in för sent. Men nu har forskare vid bland annat University of Leeds i Storbritannien utvecklat en liten biosensor som registrerar närvaron av interleukin-6 (IL-6) i patientens blod, som är en markör för sjukdomen.

Med hjälp av sensorn hoppas forskarna få ner tiden till diagnos till 2,5 minuter, vilket är den tid som sensorn behöver för att detektera eventuell närvaro av IL-6.

Forskarna, som presenterar sina resultat i tidskriften Biosensors and Bioelectronics Journal, har inte utvärderat sensorns effektivitet kliniskt ännu, men säger till BBC News att den består av en nålformad mikroelektrod som skulle kunna placeras inuti en patient på exempelvis en intensivvårdsavdelning, för att på så sätt följa denna kontinuerligt och upptäcka risken för blodförgiftning i tid.

ARTIKELN HANDLAR OM