Stökiga elever ska lättare kunna omplaceras

avTT

Publicerad:
Uppdaterad:
Foto: Janerik Henriksson/TT
Svenska elevers studieresultat förbättras men samma tydliga uppgång syns inte vad gäller trygghet och studiero, enligt utbildningsminister Anna Ekström (S).

Mobilförbud i klassrummen och flytt av hotfulla elever. Det är några av åtgärderna som kan bli aktuella för att öka studieron i svenska skolor.

I januariavtalet som regeringspartierna slöt med Liberalerna och Centerpartiet handlade en punkt om en nationell plan för studiero och trygghet i skolan. Nu tillsätts en utredning om detta.

– Det finns ett starkt samband mellan att lära sig mycket och känna trygghet och studiero, sade utbildningsminister Anna Ekström (S) när hon presenterade utredningsuppdraget vid en presskonferens.

Stor osäkerhet

Utredaren Katarina Håkansson får bland annat i uppdrag att lämna förslag på hur hotfulla eller våldsamma elever lättare ska kunna stängas av eller omplaceras.

– Vi vet att det finns en stor osäkerhet bland lärarna: när kan jag ingripa och hur ska jag ingripa? Det är svåra frågor så vi tycker att det behövs större möjligheter och större tydlighet, säger Ekström.

I uppdraget ingår också att föreslå lagändringar som möjliggör mobilförbud under lektionerna.

– Mobilanvändande under lektionstid stör både lärare och elever. För några år sedan var det två tredjedelar av högstadielärarna som varje dag fick lektioner störda av sms:ande, chattande och spelande, säger Ekström.

TT: Men varför behövs en lag om mobilförbud?

– Skolorna kan i dag införa ett mobilförbud, men den lärare som inte har mobilförbud inskrivet i ordningsreglerna för skolan är ju tvungen att varje lektion motivera varför eleverna inte ska ha mobilen framme, säger Ekström.

Som i andra länder

TT: Är svensk skola särskilt stökig jämfört med andra länder?

– Genomsnittsskolan ligger ungefär på samma nivå som i andra OECD-länder men vi vet samtidigt att vi har ganska stora skillnader mellan olika skolor i Sverige. Studieron kan vara sämre i skolor med stora utmaningar. Den väldigt stora satsning vi gör på att stötta skolor med svaga studieresultat handlar mycket om att stärka studieron och tryggheten, säger Ekström.

Förslag på hur bestämmelserna om mobilförbud och avstängningar ska utformas skulle ha lagts fram i fjol, enligt januariavtalet. Men nu är det alltså dags att utreda frågorna och lagom till jul ska förslagen lämnas.

– Sammantaget är det här en bred nationell handlingsplan för trygghet och studiero som vi lägger i en utredares hand, sade Anna Ekström.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM