Banke: Viktigt att anmäla även om det inte leder till fällande dom

Åtalet mot Martin Timell är inte styrkt, och han frias därför av Attunda tingsrätt. Utgången i sig är inte överraskande: för att fällas i våldtäktsmål där det saknas teknisk bevisning krävs i regel – förutom en trovärdig målsägande – mycket stark stödbevisning. Stödbevisning, här i form av vittnen i anslutning till den påstådda händelsen, är inte särskilt stark efter så lång tid.

Folk har varit berusade, man har pratat med varandra efteråt, och så småningom läst saker i tidningen. Och så vidare. Efter drygt nio år är det svårt att veta vilka minnen som går att lita på. Mot den bakgrunden lämnades Attunda tingsrätt utan alternativ: åtalet ogillas eftersom det saknas tillräcklig stödbevisning för en fällande dom.  

Domen är således en i raden av uppmärksammade våldtäktsdomar där den tilltalade frikänts, och det finns förstås risk att detta mönster leder till en uppgivenhet inför att ens bry sig om att anmäla övergrepp. Det faktum att många förundersökningar läggs ned hjälper inte i detta avseende.

Men ändå (och jag skriver detta med min största respekt för den som väljer att göra annat, och med full insikt i att det är enkelt för mig att säga.): det är väldigt viktigt att anmäla. För att samhället behöver få veta, för att polisen behöver något att utgå från, men också för att det är polis och åklagare som bäst vet hur man ska arbeta med att säkra bevisning. (Det finns för övrigt en mängd poliser, brottsofferstödjare och advokater som står redo att hjälpa den som utsatts för brott, till skillnad från vad som ibland påstås).

I det här fallet då? Utan anmälan hade inte vittnesmålen kommit fram genom förundersökning, och åtal hade inte väckts. Utan anmälan hade det inte heller funnits någon chans för Martin Timell att frias av domstol. Då hade bara utpekanden och namngivningar funnits, utan någon instans att värdera dem. Det är inte heller en önskvärd ordning.

Slutligen är det viktigt att påpeka att det som börjar med en anmälan ibland faktiskt leder hela vägen fram till en fällande dom. Och när så sker är konsekvenserna kännbara för gärningsmannen: två års fängelse står som utgångspunkt för våldtäkt. 

Uppmärksammade friande våldtäktsdomar kommer meddelas även fortsättningsvis, trots den kommande samtyckeslagen. Frustationen över detta kommer finnas kvar. Det finns dock saker man göra för att underlätta polisens arbete och öka chanserna till framgång i domstol: ta alltid bilder på eventuella skador, spara de konversationer man har med andra om övergreppet, och sök den hjälp som finns att få.

Och anmäl, även om det tar emot. Det är trots allt bättre än motsatsen.

avViktor Banke

ARTIKELN HANDLAR OM