Linn växte upp med en sjuk förälder

avTT

Foto: Jessica Gow/TT
Linn Englund tycker det är bra att uppmärksamheten kring psykisk ohälsa har ökat. Däremot saknar hon ofta diskussionen om de bakomliggande orsakerna.

Linn Englund växte upp med en förälder som led av psykisk ohälsa och missbruk. Hon fick utstå våld och drabbades själv av psykisk ohälsa till följd av den svåra uppväxten.

– Jag trodde länge att min situation hemma var normal, säger hon.

Folkhälsomyndigheten har på uppdrag av regeringen gjort en sammanställning av de bakomliggande riskfaktorerna till att människor drabbas av psykisk ohälsa. Av den framkommer att uppväxtvillkoren har stor betydelse. Exempelvis löper barn som växer upp med föräldrar med psykisk ohälsa större risk för att själva drabbas av det senare i livet.

Linn Englund är en av alla dem som har växt upp under sådana villkor.

– Jag växte upp med en förälder som hade ett missbruk, till stor del till följd av psykisk ohälsa. Jag blev även utsatt för våld i hemmet hos min andra förälder, också där var en outtalad psykisk ohälsa med i bilden, säger hon.

Svårt att berätta

Direkt efter studenten flyttade Linn Englund hemifrån. Det blev hennes räddning, tillsammans med dansintresset och kontakter med barn- och ungdomspsykiatrin.

– Jag trodde länge att min situation hemma var normal, och det tog lång tid innan jag fick hjälp. Det var först i gymnasiet som jag började berätta om hur jag hade det för andra.

Såren från uppväxten fick hon jobba med länge. Hon utvecklade en egen psykisk ohälsa och har under perioder mått väldigt dåligt.

– Jag har tyckt illa om mig själv och har på olika sätt skadat mig själv.

I dag jobbar Linn Englund själv inom organisationen Maskrosbarn med att stötta barn och ungdomar i liknande situationer. Och det är många som behöver hjälp.

– Enligt sammanslagen statistik från Folkhälsomyndigheten och psykiatrin lever minst 500 000 barn med en förälder med missbruk eller psykisk ohälsa, det är 25 procent av alla barn i Sverige

Bakomliggande orsaker

Linn Englund säger att ett vanligt problem i det förebyggande arbetet är att man ofta fokuserar för mycket på barnets egna psykiska ohälsa, utan att leta efter de bakomliggande orsakerna.

– Det beror ofta på hur de har det hemma. Så var det också i mitt fall, det vara bara fokus på mina problem och inget fokus på hemsituationen.

Hon tycker att det behövs mer resurser till att motverka psykisk ohälsa bland unga, att det ska bli bättre samverkan mellan olika instanser, som skola, socialtjänst och sjukvård.

– Det behövs också mer individanpassat stöd, att man ser till det enskilda barnets behov, säger Linn Englund.

ARTIKELN HANDLAR OM

Missbruk