Så länge får män med prostatacancer vänta på operation

Larmet: Väntetiderna längst bland all cancer

avMary Mårtensson

Publicerad:
Uppdaterad:

Män med prostatacancer måste vänta 131 dagar på operation.

Det är den längsta kötiden bland all cancer i Sverige.

– Väntetiderna är det tydligaste exemplet på ojämlikhet i vården, säger Calle Waller, vårdpolitisk talesperson för Prostatacancerförbundet.

Till Nationella prostatacancerregistret, NPCR, rapporteras statistik kring vården av prostatacancer. På så vis kan man följa hur vården utvecklas.

Bland annat registreras hur långa väntetiderna är från remiss till operation.

”Lägst bland all cancer”

Statistik för 2018 visar att män med prostatacancer i snitt får vänta 131 dagar på operation.

Ingen annan cancerform har så länga kötider.

– Väntetiderna för prostatacancer är längst bland all cancer, säger Calle Waller, vårdpolitisk talesperson för Prostatacancerförbundet.

Utöver denna skillnad så är det stora variationer i kötid vid prostatacancer mellan de olika sjukvårdsregionerna.

– Det tydligaste exemplet på ojämlikheten i vården är väntetiderna, som är extremt varierande för prostatacancer, säger Calle Waller.

Längst väntetid till operation vid prostatacancer har Västerbotten – 260 dagar i median.

Kortast väntetid har Blekinge – 81 dagar i median.

Spelar roll var du bor

I nästan nio månader måste patienterna i Västerbotten vänta och våndas. Det spelar alltså stor roll var du bor för hur snabbt du kan få vård.

Foto: GETTY IMAGES
Varje dag får 30 män i Sverige diagnosen prostatacancer.

Och även om kötiden i Blekinge är kortast, klarar ingen av sjukvårdsregionerna av att uppnå målet.

– Målet är ju att ingen ska behöva vänta längre än 60 dagar, men hälften av patienterna väntar ännu längre.

Uppmärksammad fråga

De orimligt långa väntetiderna brukar lyftas fram av Prostatacancerförbundet under den årliga Mustaschkampen.

– Det finns en kvardröjande allmän inställning att med prostatacancer är det inte så bråttom.

Kötiderna har visserligen minskat överlag i Sverige, men inte överallt.

– I Västerbotten är det helt sanslöst. Där har väntetiderna till operation ökat.

Där har den ökat med 65 dagar vid prostatacancer.

Foto: CAROLINA BYRMO
Calle Waller, vårdpolitisk talesperson för Prostatacancerförbundet.

Regeringen har de senaste åren gjort stora satsningar på att korta cancerköerna. Men det har inte alltid lett till önskat resultat inom prostatacancervården.

– Vi är ju väldigt irriterade på det här, oerhört irriterade, säger Calle Waller.

– Vården rycker lätt på axlarna och säger att ”vi kan inte om vi inte får mer resurser”. Men vår mening är att man kan göra mycket mer genom att organisera om vården.

– Våra köer beror på att den operativa verksamheten är för mager. Man behöver arbeta på ett helt annat sätt för att det ska bli effektivt. Det behövs även fler sjuksköterskor.

Åtgärdsförslag

Prostatacancerförbundet föreslår därför att kontaktsjuksköterskor kan sköta mycket av patientflödet och informationen till patienterna. Och att patienter med en liten prostatacancer, som inte omedelbart behöver behandlas, ska kunna övervakas i öppenvården.

– Varje sådan uppföljning tar mycket tid i vården. Allt sådant skulle kunna hanteras i öppenvården i stället för på sjukhusen, säger Calle Waller.

Aftonbladet har tidigare berättat om andra skillnader och ojämlikhet inom prostatacancervården, bland annat att dödligheten i sjukdomen är dubbelt så hög i Västernorrland som i Stockholm.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM