Centern kräver mer jämlik förlossningsvård

avTT

Publicerad:
Uppdaterad:
Foto: Tommy Pedersen/TT
Centerpartiets partiledare Annie Lööf talar under partiets stämma på CCC i Karlstad.

Centerpartiet föreslår att Socialstyrelsen tar fram nationella riktlinjer för en mer jämlik förlossningsvård i hela landet.

Ett mål är att samma barnmorska ska följa med från graviditeten till efter förlossningen.

– Vi ser att på de ställen där man använder samma barnmorsketeam, från mödravården till eftervården, så leder det till ökad trygghet och säkerhet och färre ingrepp under förlossningen, säger partiledaren Annie Lööf, som omvaldes av Centerstämman.

Samtidigt föreslår Centerns partistyrelse till stämman att fler förlossningskliniker öppnar i landet, även utanför sjukhusen. Det har mött vissa protester i partiet, eftersom man fruktar för kvinnans säkerhet, eftersom det på de mindre klinikerna inte finns tillgång till akut vård, som kejsarsnitt.

– Det helt centrala handlar om patientsäkerheten. Andra länder som har detta, Norge till exempel, har lika låg spädbarnsdödlighet som Sverige. Det här är ju först och främst för att se till att vi ska kunna ha en nära och tillgänglig förlossningsvård i hela landet, säger Annie Lööf.

Mod och kraft

I sitt stämmotal kritiserade Annie Lööf indirekt de forna Allianspartier som lämnade samtalen med regeringen om gängkriminaliteten.

– Vi hade chansen förra veckan, men tyvärr nådde vi inte ända fram. Alla partier som på allvar vill se ett slut på skjutningar och dödligt våld behöver också ha orken och modet att stanna kvar vid förhandlingsbordet och fatta de politiska beslut som behöver fattas. Det har svenska folket rätt att kräva av oss, säger Annie Lööf.

– Centerpartiet kommer fortsätta att vara en konstruktiv kraft i detta och är öppna för fortsatt samarbete för att bygga en ny trygghet för alla. Jag hoppas att fler partier också vill vara med och ta det ansvaret, säger Lööf.

Skärpta straff

Centerpartiet vill bland annat se kraftigt skärpta straff för den som hotar vittnen och för personer som är en del av den organiserade brottsligheten. Ett förslag från Centern som kom med i regeringens 34-punktsprogram är tillsättningen av en parlamentarisk trygghetsberedning med uppgift att hitta breda lösningar som ska ge polis och rättsväsende skarpa verktyg.

Första stämmodagen ägnades i huvudsak åt partistyrelsens förslag till ekonomiskt program och motioner. Programmet innehåller inga stora nyheter. Omställnings- och kompetensutveckling betonas, ett yrkeshögskolelyft ska genomföras och gränsen för studiestöd höjas från 47 till 60 år. Ett intensivår ska inrättas för snabbare introduktion till det svenska samhället.

Småföretagare ska ges bättre förutsättningar och trygghetssystemen anpassas bättre till företagare. Reglerna kring företagare ska kraftigt förenklas.

Radikalare förslag om avskaffad statlig inkomstskatt, sänkt reavinstskatt, skärpta 3:12-regler, avskaffat rot-bidrag och andra snedvridningar av konkurrensen, som Centerstudenterna föreslagit, avslogs av stämman.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM

Karlstad