Många allvarliga anmälningar mot gruppboenden

avTT

Foto: Vilhelm Stokstad/ TT
1 800 anmälningar har gjorts på lite drygt två år. Arkivbild.

På drygt två år har cirka 1 800 anmälningar om missförhållanden på grupp- och korttidsboenden gjorts, rapporterar SVT:s Uppdrag granskning.

Anmälningarna till Inspektionen för vård och omsorg har gjorts mellan 2016 och mars 2018. 500 av dem sticker ut som särskilt allvarliga, enligt Uppdrag granskning. 21 fall rör anmälningar om dödsfall och 30 avser sexuella kränkningar eller övergrepp. En pojke på 17 år med en utvecklingsnivå som ett litet barn lämnades enligt anmälan till exempel ensam i badet på ett boende. Pojken drunknande i badkaret, och hittades av ett annat barn på boendet.

Ungdomar straffas

Men det är också vanligt med anmälningar om felaktigt bemötande eller kränkande behandling, och boende som lämnas utan uppsikt trots att de behöver ständig tillsyn. Uppdrag granskning nämner exempel på svårt funktionsnedsatta ungdomar som straffas för vad personalen anser vara dåligt beteende, och att det finns flera exempel på hur personal tappat tålamodet med boende som är besvärliga.

Men det finns också anmälningar om bristande vård. Exempelvis en anmälan om en flicka på ett korttidsboende, som blev svårt skållad då hennes badvatten var för hett, enligt Uppdrag granskning.

Svårigheter för personal

Programmet tar också upp svårigheterna för personalen med att vårda de funktionsnedsatta, där försök att hjälpa bland annat kan bemötas med motstånd.

Inspektionen för vård och omsorg prövar anmälningar om missförhållanden inom vård och omsorg, och kan ge kritik och varningar.

Varken barn-, äldre och jämställdhetsminister Lena Hallengren (S) eller Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) vill svara på TT:s frågor.

I en skriftlig kommentar kallar ministern det inträffade för "oacceptabelt och hjärtskärande"

"De här händelserna hör inte hemma i svensk välfärd. Kommunerna som ansvarar för boendena där detta har skett har ett stort ansvar", skriver hon.

Åsa Furén-Thulin, chef för vård och omsorg på SKL, kommenterar skriftligt att brister i verksamheter alltid ska utredas och åtgärdas:

"Det är ett lagkrav att ha kvalitetsledningssystem och att göra lex Sara-anmälningar vid missförhållanden."