Sänkta straff i jaktbrottshärva

avTT

Foto: Izabelle Nordfjell/TT
Hovrätten säker straffen för tre av de fem männen som dömts för jaktbrott. Arkivbild.

Hovrätten sänker straffet för tre män som dömts i vad som kallats den största jaktbrottshärvan i Sverige. Det går inte att bevisa att de tre varit inblandade i att snara en björn, enligt hovrätten.

Åtalet handlade om rovdjur som lodjur, björn och järv som fångats och dödats – flera på ett plågsamt sätt. Fem män ställdes inför rätta i tingsrättenm och dömdes, varav tre fick fängelse.

Två av männen, 37 respektive 40 år, dömdes till fängelse för att bland annat ha skjutit en järv och för att ha jakttränat en hund på den skjutna järven. En 47-åring dömdes för medhjälp till samma brott.

Bristfällig bevisning

Luleå tingsrätt dömde även dessa tre för att ha dödat en björn genom att ha snarat den respektive medhjälp till detta brott. Men här går hovrätten för Övre Norrland på en annan linje. Bevisningen i detta fall bestod enbart av hemlig telefonavlyssning av de tre och det håller inte, anser hovrätten, som skriver:

"Trots en omfattande polisutredning finns det ingen bevisning som enligt hovrätten kan binda männen till det område där åklagaren påstår att brottet har begåtts."

– Det är en stor utredning, man har vänt på många stenar, men ibland räcker inte bevisningen. För vår del handlar det om att pröva mot det stränga kravet att brottet ska vara ställt utom all rimlig tvivel, säger hovrättspresident Erik Sundström, rättens ordförande, till TT.

Fotografi inte häleri

Hovrätten kom fram till att fotografering av ett olagligt fällt djur inte utgör jakthäleri – en gränsdragning som Sundström anser aldrig förut har prövats rättsligt. Därför frias 47-åringen, som misstänktes för att ha fotograferat 74-åringen hållandes björnens huvud, från punkten om björnjakt.

– Vi vet inte vem som tagit bilderna, men även om vi visste det hade det inte varit tillräckligt. Genom att ta en bild har man inte tagit befattning med djuret så att det leder till straffansvar, anser vi. Att däremot, som 74-åringen, hålla upp djuret och posera framför en kamera är uppenbart att ta befattning med djuret, vilket ska rubriceras som jakthäleri, säger Sundström.

Längst straff får 47-åringen, fängelse i ett år och tre månader, vilket är en månad kortare än tingsrättens dom. 74-åringen får fängelse i tio månader (två månader kortare) medan 37-åringen döms till fängelse i åtta månader (sju månader kortare).

För de två övriga fastställs påföljden av hovrätten, det vill säga villkorlig dom och samhällstjänst i 100 timmar.