Eskil Erlandsson frias av tingsrätten

Tidigare ministern (C) var åtalad för sexuellt ofredande

avAnders Johansson

Publicerad:
Uppdaterad:

Eskil Erlandssons hand hamnade plötsligt på låret på kvinnliga politiker som han satt bredvid.

Den tidigare ministern hävdade att det kunde skett omedvetet, på grund av vikingasjukan.

Stockholms tingsrätt bedömer att ingen av handlingarna är straffbara – och frikänner honom i dag.

Den tidigare landsbygdsministern Eskil Erlandsson (C) var åtalad för sexuellt ofredande mot tre kvinnliga kollegor i riksdagen.

Åklagaren gjorde gällande att det rörde sig om handlingar som kränkte kvinnornas sexuella integritet. I andra hand rörde det sig om ofredande.

En av de utsatta kvinnorna är tidigare moderata riksdagsledamoten Cecilia Magnusson. Hon hamnade bredvid Eskil Erlandsson vid Ingenjörsvetenskapsakademiens årliga middag. Plötslig kände hon hans hand på ena låret.

”Blev chockad och upprörd”

– Jag tog bara handen och sköt undan den, det var otäckt, jag blev chockad, upprörd, berättade hon vid rättegången. Men sedan kom handen tillbaka, det var oerhört otrevligt

Cecilia Magnusson berättade att hon då sköt tillbaka hans hand en gång till, nu mera resolut. Och sökte ögonkontakt med honom men det gick inte.

– Jag ville inte ställa till en scen, men ville helst ställa mig upp och ge honom en örfil. Men jag valde att inte göra något, det skulle bli pinsamt för honom.

Eskil Erlandsson nekade till brott men kunde inte utesluta att han av misstag råkat nudda någon när han masserat sina egna lår, något han gör för att lindra besvären av vikingasjukan. Sjukdomen, som egentligen heter Dupuytrens kontraktur, gör att fingrarna kröker sig.

”Inte sexuell inriktning”

När det gäller den händelsen skriver tingsrätten i domen att det varit fråga om två mycket kortvariga beröringar mitt på låret och utanpå målsägandens byxor:

”Det är inte visat annat än att beröringarna har stoppats av målsäganden och att handen aldrig kom i närheten av hennes ljumske. Enligt tingsrätten kan beröringarna därför inte i sig anses vara ett handlande som typiskt sett har en tydlig sexuell inriktning eller prägel.”

Tingsrätten skriver vidare att det inte framkommit något om Eskil Erlandssons syfte med agerandet.

”Att gärningen har företagits under bordsduken på en middag efter ett seminarium utgör enligt tingsrätten inte omständigheter som med tillräcklig styrka talar för att beröringen haft en sådan sexuell inriktning eller prägel som krävs för straffansvar.”

”Inte straffbart”

Inte heller de övriga åtalspunkterna, som gäller Camilla Andersson Sparring och Cecilie Tenfjord Toftby, är bevisade, anser tingsrätten.

Tenfjord Toftby berättade under rättegången hur hon blev utsatt i riksdagens restaurang.

”Beröringen har stoppats mycket snabbt. Enligt tingsrätten utgör beröringen inte i sig ett handlande som typiskt sett har en tydlig sexuell inriktning eller prägel.”

Agerandet är heller inte att anse som ofredande, anser tingsrätten.

När det gäller Camilla Andersson Sparring anser tingsrätten att hennes berättelse inte är tillräckligt styrkt.

Publicerad: