Astra Zeneca utrymt efter läckagerisk

avTT

Foto: Erik Simander/TT
Astra Zeneca i Södertälje fick utrymmas efter ett ökat tryck i en tank inne på fabriken riskerade att få farlig vätska kan läcka ut.
Foto: Erik Simander/TT
Anställda på Astra Zeneca i Södertälje evakuerades under onsdagen efter ett larm om risk för läckage av farlig vätska.

Astra Zeneca i Södertälje fick utrymmas på grund av ökat tryck i en fabrikstank med risk för läckage av farlig vätska. Problemet uppstod efter ett omfattande strömavbrott och tanken måste nu kylas ner.

Tanken innehåller enligt räddningstjänsten ämnet isopropylamin – en färglös vätska som kan leda till irritation och frätskador på ögon och huden, andnöd och medvetslöshet.

– Det är farligt, säger Cecilia Lundfeldt vid Södertörns brandförsvarsförbund.

Brandmän från fyra stationer ryckte ut till fabriken.

– I samband med det strömavbrott som var i hela Södertälje har vi haft problem med att hålla trycket uppe i några av våra system. Vi valde då att utrymma lokalerna och tillkalla räddningstjänsten i förebyggande syfte, säger Astra Zenecas kommunikationsdirektör Jacob Lund.

Vid 12-tiden väntade räddningstjänsten på besked från företaget om man lyckas få ner trycket genom att kyla tanken.

– Genom den ordinarie driften kyls tanken, och nu mäter Astra Zeneca på hur tanken reagerar på kylningen, säger Cecilia Lundfeldt.

Sedan elen återvänt kunde systemen startas och avspärrningarna togs bort sent på eftermiddagen. Då hade ännu inte normala nivåer nåtts, enligt Jacob Lund.

– Vi håller tillverkningen stängd tills vidare, tills alla nivåer är där vi vill ha dem, säger han till TT och hoppas att driften kan återupptas under torsdagen.

Normalt arbetar man treskift i fabriken, men onsdagens eftermiddags- och nattskift fick stanna hemma.

ARTIKELN HANDLAR OM