L vill ha obligatorisk språkförskola

avTT

Foto: Henrik Montgomery / TT
Liberalernas partiledare jan Björklund föreslår att det ska vara obligatoriskt för barn till nyanlända att gå i förskola. Arkivbild.

Liberalerna (L) vill att det ska vara obligatoriskt för alla barn till nyanlända att gå i "språkförskola".

– Det spelar stor roll om barn går i förskola och lär sig svenska, eller om de bara är hemma och talar sitt modersmål, säger partiledaren Jan Björklund.

Liberalerna räknar med att omkring 15 000 barn omfattas. Kravet gäller alla barn från tre år med föräldrar som fått uppehållstillstånd för mindre än fem år sedan. Det innebär skolplikt för nyanlända, fortsatt frivilligt för andra.

– Att barn och ungdomar lär sig det svenska språket är helt avgörande för att de ska lyckas i skolan och få jobb i framtiden. Samtidigt vet vi att tre- till femåringar lär sig väldigt snabbt, bara de får träna på det, säger Jan Björklund.

Särskild svenskundervisning

Barnen ska delta i förskoleverksamhet minst 15 timmar i veckan. De ska gå i vanlig förskola, men varje vecka ska det finnas särskild svenskundervisning. Vilka förskolor som ska erbjuda språkundervisningen, är upp till kommunerna att bestämma.

– Verksamheten kommer framför allt att finnas i de utanförskapsområden vi har, säger Jan Björklund.

TT: Om man som nyanländ bor i ett annat område, kan man tvingas åka till andra sidan stan för att gå i förskola?

– Ja, men kommunerna måste erbjuda språkförskolor på fler ställen. Kan man organisera att barnen möter svenskspråkiga barn så är det ju alldeles utmärkt.

Gynnar kvinnor

Liberalerna räknar också med att förslaget kommer att ha en positiv effekt för nyanlända kvinnor, som får större möjlighet att söka och få jobb under tiden barnen är i förskolan.

– Kvinnorna slipper den isolering som det innebär att vara hemma med barn, säger Gulan Avci, integrationspolitisk talesperson.

Om förslaget skulle införas med dagens invandringsläge bedöms kostnaden vara cirka 1,2 miljard kronor om året.

ARTIKELN HANDLAR OM