Antalet cigaretter påverkar strokerisken

avTT

Foto: Stian Lysberg Solum
Ju fler cigaretter, desto högre risk för stroke.

Det finns ett direkt samband mellan antalet cigaretter och risken att drabbas av en stroke. Åtminstone bland män yngre än 50 år. De amerikanska forskarna konstaterar: "The more you smoke, the more you stroke".

Att cigarettrökning ökar risken för att drabbas av stroke är välkänt, men om – och i så fall hur – antalet cigaretter påverkar risken är mer oklart.

Forskare vid University of Maryland School of Medicine i Baltimore, USA, utgick därför från 615 män i åldrarna 15–49 år som under de tre föregående åren hade haft en stroke och jämförde dessa med 530 friska män i motsvarande åldrar. De kategoriserade männen i "aldrig rökare", "tidigare" och "nuvarande rökare". De delades också in i grupper avseende hur många cigaretter rökarna konsumerade dagligdags: 1–10, 11–20, 21–39 alternativt 40 eller fler.

Resultatet blev:

Män som röker löper en 88 procent högre risk att drabbas av stroke, jämfört med män som aldrig rökt.

Stor risk för stroke

Riskökningen för nuvarande rökare som röker upp till tio cigaretter per dag är 46 procent, jämfört med män som aldrig rökt.

Storrökarna, de som röker två paket eller mer varje dag, har en nästan fem gånger så hög risk att drabbas av stroke.

– Huvudbudskapet är "The more you smoke, the more you stroke", säger en av forskarna bakom studien, Janina Markidan, till tidskriften.

Mål: sluta röka helt

Alltså: Ju mer du röker, desto lättare får du stroke.

– Målet är att få dessa unga män att sluta röka helt, men om det inte går minskar de åtminstone risken om de drar ner på antalet cigaretter, säger hon.

Forskarna skriver att de, i den aktuella studien, inte tog hänsyn till saker som alkoholkonsumtion eller fysisk aktivitet, men konstaterar samtidigt att en tidigare svensk studie visar på ett liknande samband.