Aftonbladet kritiseras av Pressens opinionsnämnd

avAftonbladet

Pressens Opinionsnämnd klandrar Aftonbladet för att ha brutit mot god publicistisk sed. Tidningens oreserverade uppgifter om våldtäkt och detaljer om de inblandade gör att mannen pekas ut och kan identifieras av en omfattande krets.

Den 20 oktober 2017 publicerade Aftonbladet på sin webb en artikel med rubriken ”Förra handbollsspelaren berättar nu om våldtäkten som 13-åring”. Tidningen hade varit i kontakt med den före detta elitidrottaren AA [namn angivet] och fått ett godkännande att föra hennes berättelse vidare om hur hon blivit våldtagen av sin brors kompis.

I artikeln citeras en intervju med Jönköpings-Posten, där hon bland annat sagt:

” – De pratade om mig som hockeyhoran.”

Tidningen citerade även från hennes Twitter:

”[Månad angiven] 1998. Jag är 13 år och min två år äldre bror har några kamrater hemma. Våra föräldrar är bortresta.”

Hon hade hånglat med en två år äldre kille:

” – Han frågar om jag vill ’göra det’. Jag säger nej. Han upprepar frågan fem gånger, kanske tio. Jag säger nej. Till slut kör han ändå.”

Tuffast var det att röra sig i samma miljö som broderns kompis – och där var AA ofta. ” – Alla visste och jag skämdes så. Spelare visste, skvallrande mammor visste. De pratade om mig som hockeyhoran. När jag vågade mig dit efter några månader så satt den där killen där och mimade oralsex åt mig.”

Anmälaren: Kränkande och osant

Publiceringen anmäldes av den utpekade mannen via ett ombud. Han framförde att han utpekats som våldtäktsman.

Anmälaren hade inte blivit kontaktad för att lämna sin version av det inträffade eller på annat sätt försvara sig.

Anmälarens uppfattning om händelsen är att den hade varit frivillig från båda parter. Uppgifterna var således osanna. Någon polisanmälan, förundersökning, rättslig process eller annat skriftligt underlag fanns inte.

Av de uppgifter som lämnades i artikeln hade han identifierats och utpekats i breda hockeykretsar och inom ett omfattande gemensamt socialt umgänge som han och AA hade.

Tidningen: Få som vet

Aftonbladet svarade genom sin ställföreträdande ansvariga utgivare, Lena Mellin, att anmälaren inte blivit utpekad för någon större krets. Tidningen hade angett hennes ålder vid händelsen och hur många år som gått sedan dess. Det räckte inte för ett utpekande. Pojkarna på festen kunde vara 14–16 år gamla och någon klubb eller förening angavs inte. Inte heller var i Sverige det påstådda övergreppet skulle ha ägt rum.

PO: Pekas inte ut för ny skara

Våldtäkt är ett mycket allvarligt brott och såväl företeelsen i allmänhet som enskilda fall kan det finnas skäl att avhandla i medierna. Det finns således inget att invända mot att tidningen tagit upp saken.

Det vilar emellertid ett ansvar på tidningen att inte återge hennes berättelse så att den berörde mannen pekas ut. Det beror på att påståendet om våldtäkt, oavsett sanningshalten, är kränkande för anmälaren, att det ligger långt tillbaka i tiden och att påståendet om brottslig handling aldrig utretts av polisen eller hanterats av socialtjänsten.

Här finns emellertid utpekande detaljer:
Att anmälaren fanns i AA:s umgängeskrets vid tiden för händelsen.
Att det handlade om en hockeyklubb.
Att det inträffade i [månad angiven] 1998.
Att AA var 13 och att hennes bror var två år äldre.
Att pojken var en kompis till AA:s storebror.
Att händelsen blev känd i breda kretsar inom och utom klubben.

Det som minskar effekten av dessa detaljuppgifter är att händelsen utspelade sig för 19 år sedan. Till det kommer att tidningen inte berättar något om anmälarens förhållanden i dag. Det innebär att anmälaren inte pekas ut för en ny och större krets.

Många kommer ihåg händelsen

Även om händelsen ligger 19 år tillbaka i tiden är den av så ovanlig karaktär att många, som fick kännedom om det sexuella umgänget mellan AA och anmälaren, fortfarande lär komma ihåg vad som hände.

Att kunskapen om händelsen spreds i en vid krets bland den berörda klubbens hockeyspelande ungdomar och deras anhöriga finns det inte skäl att betvivla. Det bekräftas såväl av anmälaren som av AA:s uppgifter i tidningen.

Aftonbladet har avstått från flera utpekande uppgifter som tidningen torde ha haft tillgång till. Det är bra att tidningen valt att agera på detta sätt, eftersom det inneburit att utpekandet inte spritt sig utanför den krets som redan hade kännedom om det sexuella umgänget. Av vad som framgår i ärendet är emellertid denna krets omfattande. För dem är namnet AA tillräckligt för att de även ska förstå vem anmälaren är.

Inför denna krets medför tidningens oreserverade uppgifter om våldtäkt en allvarlig publicitetsskada för anmälaren. För den bör tidningen klandras.

Ärendet hänskjuts till Pressens Opinionsnämnd, PON.

Därför fäller PON artikeln

Pressens Opinionsnämnd instämmer i PO:s bedömning och finner att tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Detta är en förkortad version av Pressens Opinionsnämnds beslut. Beslutet i sin helhet finns tillgängligt på www.po.se.

ARTIKELN HANDLAR OM