Ljusning för patienter med spridd cancer

avTT

Foto: Jonas Dagson / TT
Patienter med spridda cancertumörer överlever i genomsnitt längre i dag än för några år sedan, enligt statistik från Västra Götaland som sammanställts av Sahlgrenska universitetssjukhuset. Arkivbild.

Patienter med spridd cancer överlever i genomsnitt längre i dag än för fem–tio år sedan. Nya läkemedel och bättre behandling anses vara några orsaker.
Nu ställer den längre sjukdomstiden nya krav på vården.

För vissa patientgrupper har medianöverlevnaden förlängts med flera år på kort tid, enligt statistik från Sahlgrenska universitetssjukhuset för Västra Götaland.

Patienter med spridd lungcancer lever dubbelt så länge som för fem år sedan.

Medianöverlevnaden för patienter med spridd prostatacancer har ökat från ett år till tre år. Medianmåttet kan sägas vara den mittersta siffran, där andelen som levde längre och andelen som levde kortare än så är lika stora.

Patienter som får cellgift mot malignt melanom överlevde tidigare i genomsnitt nio månader. När samma grupp nu behandlas med immunterapi överlever man genomsnittligt i drygt två år.

– Utvecklingen bör se ungefär likadan ut på riksplanet, säger Johanna Svensson, verksamhetschef för onkologen på Sahlgrenska.

Olika användning av läkemedel kan ge regionala skillnader.

Nu ställs sjukvården inför utmaningen att ta hand om patienter under längre tid.

– Du ska ha kontakt med sjuksköterska och läkare, du ska röntgenundersökningar och vårdplats vid behov, påpekar Svensson.

Fakta: Cancerstatistik

Statistiken från Västra Götaland som nu presenteras gäller patienter som insjuknat i någon av de fem vanligaste tumörsjukdomarna:

Bröstcancer.

Lungcancer.

Tjocktarmscancer.

Prostatacancer.

Malignt melanom.

Patienterna har haft spridda tumörer.

Källa: Sahlgrenska universitetssjukhuset

ARTIKELN HANDLAR OM

Cancer

Läkemedel