Polisväxeln: Var god dröj

avTT

Foto: Fredrik Persson/TT
Länge kan man få vänta på svar i polisens växel. Arkivbild.

Bråttom bör man inte ha när man ringer polisen.

I genomsnitt dröjde det i fjol över 22 minuter innan någon svarade i polisväxeln. Det är tre gånger så lång tid som 2017. Polisen förklarar de långa väntetiderna med att personalomsättningen ökat och att det så kallade kontaktcentret fått fler arbetsuppgifter.

Men polisledningen är ändå nöjd med året som gått enligt årsredovisningen för 2018. Bland annat pekar man på att betydligt fler personer häktades för vapenbrott i fjol än 2017. Ökningen är femfaldig sedan straffet för vapenbrott skärptes den 1 januari i fjol.

Poliserna blir också fler. Myndigheten hade i fjol drygt 30 300 anställda, en ökning med drygt två procent. Av de 740 nyanställda är 40 procent poliser.

Sammantaget var antalet inkomna ärenden i stor sett oförändrat jämfört med 2017. Men för vissa typer av brott ökade antalet ärenden kraftigt: bedrägerier 13 procent, narkotikabrott 9 procent och skadegörelse 6 procent.

Samtidigt förbättrades polisens utredningsresultat. Antalet ärenden som redovisades till åklagare ökade med 3,7 procent från 2017.