Amanda Lind: Fruktansvärd rasism mot samer

avTT

Publicerad:
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Statsrådet Amanda Lind (MP) lovar att lägga fram ett lagförslag för ökat samiskt inflytande efter sommaren. Arkivbild.

Det hat som förekommit mot samebymedlemmar efter Girjasdomen är fruktansvärt, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP).

Hon lovar nu att lägga fram ett lagförslag för ökat samiskt inflytande efter sommaren.

– De hot och den rasism som vi har sett de senaste dagarna är fruktansvärt. Det gör mig förbannad. Det är viktigt att kraftfullt markera mot detta. Rasism mot samer har inget att göra i vårt samhälle, säger Amanda Lind.

TT: På vilket sätt markerar då du som kultur- och demokratiminister?

– Jag har träffat Sametinget i dag och bland annat tagit del av deras berättelse om hur hot, hat och rasism spridits de senaste dagarna. Här står vi fullständigt enade i att rasism mot samer är förkastligt.

Även Svenska jägareförbundet fördömer i en debattartikel i tidningen Altinget de kränkningar som förekommit.

"Mobbning i skolor"

Regeringen har sedan 2016 en nationell handlingsplan mot rasism och andra typer av hatbrott och där ingår arbetet med att motverka rasism mot samer. I handlingsplanen vittnar många samer i norra Sverige om rasism på lokal nivå. "Det kan yttra sig i form av mobbning i skolan och hot om våld och kränkningar i sociala medier", heter det bland annat.

Några av hoten efter Högsta domstolens avgörande, som ger Girjas sameby ensamrätt att besluta om vem som får jaga och fiska i området, har framförts på sociala medier. "Själviska äckliga jävla as är vad ni är, hoppas ni själva inser att ni startat krig nu", skriver en person. Andra talar om att skada eller döda samers renar.

Amanda Lind påpekar att polisens arbete har intensifierats mot olika typer av hatbrott.

– Vi behöver fortsatt ta krafttag för att motverka alla typer av rasism i vårt samhälle. Sedan är regeringen också fast besluten att urfolket samerna ska få stärkt självbestämmande och inflytande.

Lagförslag i malpåse

Ett lagförslag som dragits i långbänk är den så kallade konsultationsordningen, som Miljöpartiet och kulturdepartementet arbetat med i över två år. Förslaget handlar om att samiska företrädare ska få komma in i processen om markfrågor bättre och tidigare.

Ett färdigt förslag stoppades inför valet 2018 efter rapporter om att Socialdemokraterna var emot. Nu lovar dock Amanda Lind att förslaget läggs fram i år.

– Vi är överens i regeringen om att införa en konsultationsordning för att stärka samernas inflytande och delaktighet. Jag ser framför mig att vi efter sommaren ska kunna lägga fram en proposition för riksdagen.

Förslaget har dock fått kritik, bland annat från Kiruna sameförening som menar att det inte är tillräckligt att konsultera exempelvis en sameby om en ny gruva, utan utgångspunkten ska vara att samerna ska ha självstyre över sina angelägenheter.

– Vi ska ta del av remissynpunkterna och återkomma därefter, säger Amanda Lind.

"Ja men JA!!"

TT: Har samer större rättigheter än gruvnäringen på sina områden?

– Samerna är ett urfolk och med det följer en särskild ställning. Sedan kan man inte säga generellt i olika enskilda frågor att samerna eller gruvnäringen skulle ha mer rätt, utan där har vi en ordning för att hantera olika ärenden.

Girjasdomen är komplex och kommer att påverka såväl samer som andra jägare, konstaterar kultur- och demokratiministern. När HD-domen föll skrev hennes företrädare Alice Bah Kuhnke (MP), nu EU-parlamentariker, på Instagram: "Ja men JA!!"

TT: Ropade du också ja efter domen?

– Det här är en lång process som nu i Högsta domstolen fick ett slut. Nu har domen precis kommit och regeringen gör en analys inom regeringskansliet, svarar Amanda Lind.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM