Majoritet som får avslag återgår till jobb

avTT

1 av 2 | Foto: Claudio Bresciani/TT
Maria Hemström-Hemmingsson är sedan i våras ny tillförordnad generaldirektör för Försäkringskassan. Arkivbild.

Allt fler har de senaste åren nekats fortsatt sjukpenning. De flesta som får avslag återgår dock i jobb, enligt en ny rapport.

– Det är glädjande för oss, säger Försäkringskassans generaldirektör.

Men det finns också en liten andel som helt faller mellan stolarna.

Trots att lagen inte har ändrats har antalet som får sin sjukpenning indragen ökat kraftigt de senaste åren: Från nästan 5 800 personer 2009 till 26 600 personer i fjol. Nu har Försäkringskassan undersökt vad som händer med dem som fått avslag eller avslutat sin sjukskrivning vid dag 180 i den så kallade rehabiliteringskedjan – och det visar sig att en majoritet av dem är tillbaka i jobb efter ett år.

Andelen av dem som fått avslag och som återgått i arbete inom ett år är 70 procent, vilket kan jämföras med 85 procent för dem som självmant har avslutat sin sjukskrivning vid dag 180.

GD: Glädjande

Försäkringskassans generaldirektör Maria Hemström-Hemmingsson anser att siffrorna visar på något viktigt.

– Det är glädjande för oss eftersom vi vet från forskningen att det finns en påtaglig risk att fastna i sjukskrivning och utanförskap om sjukskrivning pågår i en lång tid. Men vi har vetat mindre om dem som inte uppfyller villkor i försäkringen och inte kan få fortsatt sjukpenning, säger hon.

Vid dag 180 prövas arbetsförmågan mot hela arbetsmarknaden och rapporten visar också att en del har bytt både arbetsgivare och bransch. Bland dem som fått avslag hade ungefär en av fem bytt bransch inom ett år. Efter två år var andelen nästan en tredjedel.

– Om en hårfrisör blir allergisk mot kemikalier så kan han eller hon inte vara sjukskriven resten av livet utan måste då byta yrke. Där har arbetsförmedlingen en viktig roll, säger Hemström-Hemmingsson.

Ökat samarbete

Regeringen beslutande under våren om att förstärka både Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens uppdrag och att de båda myndigheterna ska intensifiera sitt arbete att tillsammans underlätta övergången till arbetslivet.

På Försäkringskassan är man nöjd med hur samarbetet har utvecklats sig.

– Det finns utmaningar, regelverken är inte helt kompatibla. Vi har olika uppdrag och båda myndigheterna jobbar med resursbrist, men i ökad utsträckning så fungerar samarbetet på alla nivåer. Vi har en god dialog och är överens om vad vi behöver göra, säger Maria Hemström-Hemmingsson.

Mellan stolarna

Det är samtidigt fler av dem som fått avslag som befinner sig hos Arbetsförmedlingen – och en mindre grupp hamnar helt mellan stolarna.

Av alla som avslutade sin sjukskrivning vid dag 180 år 2015 var det 295 personer, eller 0,7 procent, som hamnade utanför både arbetsmarknaden och socialförsäkringen. Om man bara räknar med dem som fått avslag var andelen högre, 1,3 procent. I reella tal motsvarar det drygt 70 personer.