”Budgetkrisen är inte över”

avOlof Svensson

1 av 2 | Foto: Jonas Hinnfors, statsvetare.

Stefan Löfven kommer tvingas kämpa för att få igenom sin ekonomiska politik redan till våren.

Men viktiga punkter - som sänkt pensionärsskatt - går inte att införa.

– Budgetkrisen är inte över. Nu handlar det om hur mycket man kan tänja på praxis, säger statsvetarprofessorn Jonas Hinnfors.

Statsminister Stefan Löfven kommer nästa år att regera med Alliansens budget. Hans hopp sätts till vårändringspropositionen - där ändringar i den höstbudgeten kan göras.

Normalt rör det sin om finjusteringar - som kan träda i kraft den 1 juli.

Men det politiska läget efter julöverenskommelsen kan öppna upp för ett hårt spel.

– Stefan Löfven kommer hävda att man kan göra ganska mycket ändringar. Alliansen kommer hävda att lagt kort ligger. Börjar man tänja för mycket åt något håll kommer det bli diskussioner, säger Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Arbetsgivaravgiften kan höjas

Vissa tunga skiljelinjer mellan blocken, som sänkning av pensionärsskatten, kommer däremot inte att kunna genomföras i år. 

– Där gäller samma sak som för alla inkomstskatter. Det går inte att ändra förrän efter årsskiftet, säger Tommy Carlsson, skattedirektör på Skatteverket.

Skattepolitiska frågor som inte är knutna till ett årsskifte kan däremot ändras. Det gäller bland annat Alliansens sänkta arbetsgivaravgifter för unga.

– Det som man med viss säkerhet kan gissa är att man till exempel kan komma att höja arbetsgivaravgiften för unga. Men i huvudsak är det Alliansens politik som gäller för nästa år, säger Tommy Möller, statsvetarprofessor vid Stockholms universitet.

Möjligt att riva upp

Punktskatter, som tobak och alkoholskatt och ändringar i rut och rot är också möjligt att riva upp, enligt Skatteverket.

– Rut och rot skulle man kunna anpassa. Men jag tror inte man skulle vilja göra det. Folk gör kanske åtgärder i början på året och man räknar med att man ska kunna utnyttja ett visst underlag hela året. Det skulle kunna få retroaktiv verkan, säger Tommy Carlsson.

Julöverenskommelsen innebär att den största partikonstellationens budget ska släppas igenom. Statsvetarprofessorn Tommy Möller ställer sig undrande till hur Alliansen i framtiden ska hantera situationen.

”Som att spela politisk luftgitarr”

– Finns det risk att regeringens budgetförslag faller ska Alliansen enligt uppgörelsen inte rösta på sitt eget förslag. Den risken kommer ju finnas varje gång, säger han.

Vad innebär det?

– Antingen överger Alliansen sitt ambitiösa samarbete och lägger inga gemensamma budgetförslag. Eller så lägger man ett gemensamt förslag som man i slutändan ändå vet kommer vara meningslöst, eftersom man inte kommer kunna rösta på sitt eget förslag. Det är som att spela politisk luftgitarr, säger han.

ARTIKELN HANDLAR OM