Mejla

Oisin Cantwell

Alice Bah Kuhnke, nu är det dags att vakna

Publicerad:
Uppdaterad:
Kulturminister Alice Bah Kuhnke.

Att regeringen ännu inte har lyckats ­skaka fram en ny ­nationell samordnare mot våldsbejakande extremism är uselt.

Jo, jag vet. Det är politiskt tacksammare att för femtioelfte gången kriminalisera terrorism. Och den minister som ens knystar om förebyggande insatser kommer att korsfästas av opinionen. Det är säkert mycket bekvämare att tvinga SJ till fort­satta id-kontroller i Skåne, ett system som för övrigt självaste taggtrådsstängslets Ungern är avundsjukt på.  

Men ändå. Det har trots allt gått nästan två månader sedan Hillevi Engström meddelade att hon slutar som samordnare. Hon ­sitter i och för sig kvar året ut men har, för att låna ett uttryck från amerikansk politik, blivit en lame duck.

Engström tas inte längre på allvar. En person som är öppen med att den slutar kan inte driva viktiga frågor eller skapa opinion.

Det är en olycklig situation. Redan i december ska denna tillfälliga myndighet lämna ett ­betänkande till rege­ringen. Hur ska det över­gripande, natio­nella ­arbetet se ut då upp­draget om ett år går ut? Under vilken ­myndighet ska verksam­heten ­ligga? 

Viktiga ­frågor som det ­behövs ett tydligt ledar­skap för att med tro­värdighet ­kunna ge vägledning om.

Mycket behöver bli bättre. Stödtelefonerna har fungerat uselt. Och många ­kommuner saknar ännu handlingsplaner för hur ­extremism ska bemötas.

Samtidigt har en hel del åstadkommits. Bland annat finns nu en referensgrupp med 16 myndigheter som samarbetar, identifierar kunskapsbrister och försöker ­göra någonting åt dem.

Dessutom har det etablerats ett expertnätverk ­be­stående av forsk­are och prak­tiker som ­utvecklar kunskap som de som arbetar förebyggande kan ta del av.

Det vore förödande om inte det som fungerar dåligt rättas till. Lika förödande vore om den kompetens som har byggts upp går ­förlorad.

Mona Sahlin lämnade ­uppdraget i våras sedan hennes trixande avslöjades. Engström insåg efter fyra veckor att hon ville tillbaka till kommundirektörsjobbet i Upplands ­Väsby.

2016 har varit ett ­förlorat år i arbetet mot den ­extremism som är ­beredd att ta till våld. Samordnaren, denna viktiga ­verksamhet, måste styras upp. Dags att vakna, demo­kratiminister Alice Bah ­Kuhnke.

avOisin Cantwell

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM