Valet 2018

Hon tar över ledningen för Försäkringskassan

avJonathan Jeppsson, TT

Maria Hemström-Hemmingsson tar över – Begler sparkas

Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler får sparken efter tre år på myndigheten.

Istället blir Maria Hemström-Hemmingsson, i dag generaldirektör för inspektionen för socialförsäkringen, ny tillförordnad generaldirektör.

– Ann-Marie Begler har målmedvetet arbetat för en rättssäkerhet i verksamheten. Men vi behöver något annat inför framtiden, säger socialminister Annika Strandhäll.

Försäkringskassan har vid sidan av polisen varit en av landets mest kritiserade myndigheter de senaste åren.

En stor del av kritiken har handlat om tillämpningen av lagen om personlig assistans och bedömningar kring sjukskrivnas arbetsförmåga.

I dag meddelar Annika Strandhäll att Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler får lämna sin tjänst.

”Dubbla uppdrag”

Regeringen vill nu se att Försäkringskassan håller en bättre balans mellan sina olika uppdrag.

– Försäkringskassan har dubbla uppdrag. Förutom att besluta och betala ut ersättning, så ska de samordna att individen får det stöd som de behöver, säger Annika Strandhäll.

– Vi kan nu konstatera att läget för sjukförsäkringen och Försäkringskassan är ett helt annat än det var när vi tillträdde. Vi vill nu se ett annat ledarskap för Försäkringskassan.

Maria Hemström-Hemmingsson säger att Försäkringskassan har två ben, dels att betala ut pengar till de som har rätt till det, dels att få människor tillbaka i arbete.

– Går vi för långt åt ena eller andra hållet trillar vi i diket.

– Jag har en enorm respekt för det arbete som Försäkringskassan gjort under Ann-Marie Beglers ledning. Nu har jag fått uppdraget att leda fram tills en ordinarie generaldirektör kan utses.

Sjuktalen har minskat

Sedan Begler tillträdde 2015 har sjuktalen i Sverige minskat. Försäkringskassan har de senaste åren också kritiserats för att vara för hård i bedömningen av personers rätt till sjukpenning, sjukersättning och statlig assistansersättning för funktionshindrade.

Under hösten och våren uppmärksammades flera fall där personer fått sina assistanstimmar nedskurna eller helt blivit av med sin assistansersättning efter myndighetens tolkning och tillämpning av vägledande domar från Högsta förvaltningsdomstolen.

Foto: Björn Lindahl
Socialminister Annika Strandhäll tillsammans med nya generaldirektören för Försäkringskassan, Maria Hemström-Hemmingsson.