Moderaterna: Polisen ska ingripa mot moralpoliser

avJonathan Jeppsson, Olof Svensson

Moderaterna vill skärpa straffen för hedersrelaterade brott.

Man vill också göra det det lättare för polisen att ingripa mot så kallade moralpoliser.

– Det kan handla om att en man dyker upp utanför bostaden hos en kvinna som uppfattas ha det olämpligt beteende och bara står där utanför, säger partiets rättspolitiske talesperson Tomas Tobé.

Moderaterna lägger i dag fram förslag som vill komma åt problemet med hederskultur. Det handlar om åtgärder mot män i förorterna som håller koll på det offentliga livet och ser till att flickor och kvinnor klär sig på ett enligt dem ”korrekt” sätt.

1 av 2 | Foto: Jessica Gow/TT
Jessica Polfjärd och Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson (M) presenterar nya förslag mot hedersförtryck under en pressträff i riksdagen i Stockholm.

– De som betalar priset för det här är unga flickor och kvinnor. Det blir ett stort projekt att hålla hedern vid liv. Det handlar om att man har strukturer för att kartlägga hur kvinnor rör sig och vad de gör på dagarna, säger Jessica Polfjärd, jämställdhets- och integrationspolitisk talesperson.

– Det här förtrycket utövas kollektivt. I värsta fall handlar det om mord, misshandel och dagligt våld. Det handlar om kvinnor som ramlar från balkonger.

Moderaterna föreslår tre nya förslag för att komma till rätta med hedersförtrycket. Ett av dem är en helt ny brottsrubricering som ska tillämpas mot framför allt de män som väljer att begränsa kvinnors frihet i Sverige.

– Vi vill införa en särskild rubricering som gäller hedersbrott, olaga frihetsbegränsning. Vi vill också att hedersmotiv ska införas som en särskild straffskärpningsgrund. Vi vill också sänka straffvärdet när man ska tillämpa utvisning från tolv till sex månader. I väldigt många fall där vi kommer se hedersrelaterad brottslighet, kommer även utvisning att tillämpas, säger Tomas Tobé.

Bland förslagen finns ett tillträdesförbud mot så kallade moralpoliser i offentlig miljö, där polisen kan ingripa.

– Det kan handla om att en man dyker upp utanför bostaden hos en kvinna som uppfattas ha det olämpligt beteende och bara står där utanför, säger Tomas Tobé.

Hur ska det praktiskt gå till att få bort de här från gatorna?

– Polisen ska få rätt att utfärda tillträdesförbud, det vill säga säga till de här moralpoliserna att de inte har rätt att vara där. Dessutom inför vi ett nytt brott som ska kunna leda till tre års fängelse

Ska polisen gå runt i förorten och ta män som man misstänker förtrycker kvinnor?

– Vi har polisiär närvaro i många utsätta områden, man har en rätt klar bild över vilka de här personerna är som har tagit på sig rätten att begränsa kvinnors frihet. 

Men om det är så många som har utsatts, hur ska det praktiskt gå till?

– Skulle förslagen bli verklighet så skulle det bli en väldigt tydlig signal till alla som tar på sig rätten att vara så kallade moralpoliser. Jag tror det skulle få en snabb effekt, jag är inte bekymrad över att polisen inte skulle klara av den här uppgiften. 

ARTIKELN HANDLAR OM