”Det var ett försök att få hjälp”

Suzanne Osten berättar om sitt självmordsförsök