Kulturministern: ”Hon har hela paketet”

Alice Bah Kuncke (MP) kommenterar valet av Hillevi Engström