Får oönskad närkontakt med havsbesten

Ett helt stim av hajar hade samlats kring dykarnas båt