Trump tar inreseförbudet till HD - "Fortfarande möjligt"

Nivette Dawod, aftonbladets utrikesreporter, förklarar vad en dom i USAs högsta domstol kan innebära.