Regeringen varnades före branden

Organisationen informerades redan 2009