Missen syns tydligt på badbilden

”Varför gör man så här?”