Neenyi hölls som fiskeslav i sex år

Aftonbladet på plats i Ghana