Fler anmälda sexbrott 2016

Drygt 20 000 sexualbrott anmäldes 2016 enligt Brottsförebyggande rådet.