Här är Stockholms farligaste vägar

Följ med ut i biltrafiken med poliskommisarie Hans Nilsson, trafiksektionen Stockholm