Så många har sökt asyl i Sverige

Antalet asylsökande till Sverige – år för år