Domstolsförhandling om Puigdemont

Ska besluta om utlämning