Så utreder polisen mord – med ”mordbibeln”

Vid dödligt våld använder polisen sig av PUG, en särskild handbok som även kallas mordbibeln.